Göm menyn

Fler lågutbildade dör av malignt melanom

Socioekonomiska skillnader påverkar överlevnaden för personer med hudcancerformen malignt hudmelanom. Patienter med lägre utbildning löper större risk att dö av sin sjukdom, enligt en studie vid bland annat Karolinska institutet och Linköpings universitet.

Malignt hudmelanom är den mest aggressiva formen av hudcancer. Sjukdomen är en av de snabbaste ökande cancerformerna och utgör ett allt större hälsoproblem. Det svenska forskarteamet har använt data från Nationella kvalitetsregistret för maligna hudmelanom för att undersöka kopplingen mellan prognosen och patienternas socioekonomiska status.

Melanom i huden kan botas om tumören opereras bort innan cancercellerna har hunnit sprida sig till andra delar av kroppen. För tunna hudmelanom som upptäcks tidigt är långtidsöverlevnaden i Sverige över 90 procent. För patienter vars melanom redan spritt sig när de upptäcks är prognosen mycket sämre. Tidig upptäckt är därför avgörande för en god prognos.

Den aktuella studien som publiceras i tidskriften European journal of cancer är baserad på alla melanom som diagnosticerades i Sverige mellan 1990 och 2007. Forskarna undersökte överlevnaden för mer än 27 000 melanompatienter i relation till om de gått ut grundskola, gymnasium eller högskola. Resultaten kontrollerades för faktorer som man sedan tidigare vet påverkar prognosen.

– Bland patienter med låg utbildning var det en påtagligt högre andel som hade en mer långt gången sjukdom när diagnosen ställdes. Till stor del kan det vara en kunskapsfråga och man väljer ju oftast själv att låta undersöka sina fläckar, säger John Carstensen, professor i Hälsa och samhälle vid Linköpings universitet och tillsammans med doktoranden Johan Lyth och docent Christer Lindholm medförfattare till artikeln.

Det världsunika nationella kvalitetsregistret för maligna hudmelanom är förlagt till Universitetssjukhuset i Linköping.

 

Artikel: Low level of education is associated with later stage at diagnosis and reduced survival in cutaneous malignant melanoma: A nationwide population-based study in Sweden av H. Eriksson, J. Lyth, E. Månsson-Brahme, M. Frohm-Nilsson, C. Ingvar, C. Lindholm, P. Naredi, U. Stierner, G. Wagenius, J. Carstensen, J. Hansson. European Journal of Cancer online 11 April 2013, doi: org/10.1016/j.ejca.2013.03.013.

Se även pressmeddelande från Karolinska institutet


Text: Åke Hjelm


2013-04-17Sidansvarig: johan.jager@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-11-08