Göm menyn

VFU-priset 2013 till rehabiliteringsmedicinska kliniken

Rehabiliteringsmedicinska kliniken har belönats med diplom, ära och en prissumma på 50 000 kronor för sitt goda sätt att handleda studenter. Genom klinikens teamarbete kommer HU-studenterna in i arbetet utifrån sina egna yrkesroller.

VFU-priset delas ut av Hälsouniversitetet och Landstinget i Östergötland.
– Vi är glada och stolta över priset. Här på kliniken tycker vi att det är inspirerande och givande med handledning och att studenterna kommer till oss, säger Kristina Pettersson, arbetsterapeut och huvudhandledare på rehabiliteringsmedicinska kliniken.

Naturlig träningsplats
Rehabiliteringsmedicinska kliniken har ett utvecklat teamarbete där många professioner samarbetar kring patienterna. Det blir en naturlig plats för studenterna att träna på sin individuella kunskapsnivå.

– I teamet ser studenterna vad de kan bidra med och får träna på både teamarbetet och den egna yrkesrollen. De får använda det integrerade arbetssätt som de lär sig på HU i praktiken, säger Kristina Pettersson.

Det är också en fördel att studenterna kommer från olika vårdutbildningar och får arbeta tillsammans med varandra, ser hon.

Utbyte på seminarium
Kliniken har utvecklat olika aktiviteter för att stärka handledarfunktionen. Ett viktigt forum är ett seminarium för bashandledare som hålls varje år. Seminariet genomförs tillsammans med andra kliniker på centrumet. 
 

 
 

Vid prisutdelningen (från vänster); huvudhandledarna Kristina Pettersson, Emelie Tjärliden, Eva Schaerling, Agneta Vallin, Ann-Marie Erdugan och läkaren Frida Forsberg, rehabiliteringsmedicinska kliniken.

– Seminariet ger alla bashandledare möjlighet att fördjupa sig i ett ämne som rör handledning, genom föredrag och diskussioner. Det blir ett utbyte mellan den kliniska vården och utbildningen, som vi ser är uppskattat.

Under terminerna hålls andra träffar, som varierar utifrån professionerna.

– Nu diskuterar vi vad vi ska göra med VFU-pengarna. Till exempel vill vi förstärka kunskapen kring handledning, säger Kristina Pettersson. 

 

VFU-priset* delas ut till den klinik som har utvecklat den verksamhetsförlagda utbildningen inom följande områden:
• Kvalitet och hantering av den verksamhetsförlagda utbildningen inom enheten
• Interprofessionell utbildning
• Problembaserat lärande
• Pedagogisk fortbildning av handledare, VFU-läkare och huvudhandledare
• Pedagogisk utveckling och forskning

Rehab väst och ortopedkliniken US har fått hedersomnämnanden vid VFU-priset 2013.

*VFU står för verksamhetsförlagd utbildning.


Text: Maria Carlqvist, Landstinget i Östergötland


2013-04-08Sidansvarig: johan.jager@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-11-08