Göm menyn

Amerikansk pionjär på tuberkulos blir hedersdoktor

− Målet med min forskning är att förstå hur bakterier som orsakar tuberkulos lyckas kringgå och utnyttja immunsvaret och därmed orsaka en så allvarlig infektion som tuberkulos. Det berättar professor Joel Ernst, som nu är utsedd till medicine hedersdoktor vid Hälsouniversitetet, Linköpings universitet.

Joel ErnstDen bakterieburna infektionssjukdomen tuberkulos (TBC) ökar i stora delar av världen. Joel Ernst är professor i infektionsmedicin vid New York University, och ansvarig för tuberkulosverksamheten vid Bellevue Hospital. Han är en internationellt ledande forskare och expert inom tuberkulosområdet. Joel Ernst har samarbetat med forskare vid Hälsouniversitetet sedan tidigt 1990-tal, då ett gemensamt projekt initierades. Detta lade grunden till Hälsouniversitetets tuberkulosforskning som de senaste 15 åren utvecklats på ett framgångsrikt sätt.
− Jag blev överraskad och förtjust över att bli utsedd till hedersdoktor. Jag har samarbetat med Hälsouniversitetet sedan 80-talet och har stor respekt för Linköpings universitet. Att bli hedersdoktor vid Linköpings universitet är därför en stor ära.

Vill förstå samspelet mellan TBC-bakterier och immunsystemet

Det långsiktiga målet med Joel Ernst forskningen är att förstå samspelet mellan TBC-bakterier och immunsystemet. Då kan vi få den information som behövs för att göra ett mer effektivt TBC-vaccin. Hans intresse för TBC började när han utbildade sig till läkare och tog hand om patienter med TBC.
 − Jag var fascinerad av att infektionen kan orsaka sjukdom även hos personer som har ett immunförsvar som reagerar mot bakterien. Senare, efter min forskarutbildning, fick jag möjlighet att kombinera mitt kliniska intresse och min forskning i laboratoriet − den bästa möjliga kombinationen för en forskningsintresserad läkare!

TBC är ett globalt problem

En tredjedel av jordens befolkning har tuberkulossmitta i kroppen i någon form.  I Sverige insjuknar fem av 100 000 personer i tuberkulos. I Etiopien drabbas 500 personer av 100 000. De flesta utvecklar inte sjukdomen. Men i samband med exempelvis HIV-infektion är det vanligt att man också utvecklar tuberkulos, och så småningom dör av det.
För att försöka lösa tuberkulosens gåta använder sig Joel Ernst av både mänskliga celler och möss i sin forskning. Mössen infekteras med TBC-bakterier och då kan forskarna följa de enskilda stegen i infektionen och studera hur bakterierna sprids från cell till cell.
− Vi använder nu några av de saker som vi har upptäckt i möss för att utforma forskningsstudier på människor med tuberkulos. Dessa studier görs i samarbete med forskare i Gambia, Sydafrika och Kina.


Bästa experten finns i Linköping

Samarbetet med Hälsouniversitetet gjorde att Joel Ernst fick sin första forskningsfinansiering för TBC-forskning.
− Jag ville studera kalciumsignalering i celler infekterade med TBC-bakterier, och jag ville jobba med den bästa experten i världen på det området. Det var professor Olle Stendahl vid Linköpings universitet − och han gick med på att samarbeta. Vi har också haft möjlighet att utbilda duktiga unga forskare från Linköpings universitet i mitt laboratorium, och det har verkligen berikat vår forskning, säger Joel Ernst.
 
Text: Susanne B Karlsson
 


2013-03-19Sidansvarig: johan.jager@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-11-08