Göm menyn

Förslag på ny läkarutbildning

Förlängd läkarutbildning till sex år, skärpta krav på examen och slopad AT-tjänstgöring föreslås i en utredning om förnyad läkarutbildning.

I betänkandet Läkarutbildningsutredningen För framtidens hälsa - en ny läkarutbildning (SOU 2013:15) som idag överlämnades till regeringen föreslår utredaren Stefan Lindgren att utbildningen förlängs med en termin, samtidigt som tiden fram till legitimation minskar.

De nya mål som utredningen föreslår för läkarexamen har stark betoning på vetenskapligt förhållningssätt, medicinskt beslutsfattande och professionella kompetenser med tydlig koppling till målen för god vård.

Modellen med en allmäntjänstgöring, AT, som krav för att få legitimation har spelat ut sin roll, anser Stefan Lindgren som nu föreslår nu en sammanhållen väg fram till legitimation. Ansvaret är idag delat mellan staten och landstingen. I en förnyad utbildning ska hela lärandeprocessen fram till legitimation omfattas av högskolans krav på kvalitet, vetenskaplig förankring och nationell kvalitetsgranskning.

– Utredningens förslag är inte oväntat. Vi har varit med i diskussionen, säger Karin Kjellgren, prodekan på Hälsouniversitetet.

– Många av de förslag som finns i utredningen har vi redan i vår utbildning i Linköping. Utbildning i kommunikativ förmåga, etiskt förhållningssätt och socialt ansvarstagande har funnits sedan Hälsouniversitetets start.

Att staten tar ett mer samlat ansvar i utbildningen är positivt, säger hon.
– Men vi måste analysera vilka effekter förslaget kan ha, i synnerhet vad en förkortning av utbildningstiden fram till legitimation kan få för konsekvenser.

Läkarprogrammet är nu i slutfasen av att ta fram ett eget nytt curriculum, som är anpassat till tolv terminers utbildning.

Om utredningen på DN Debatt

Text: Gunilla Pravitz


2013-03-12Sidansvarig: johan.jager@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-11-08