Göm menyn

Högsta betyg för sjukgymnastik

Utbildningarna inom sjukgymnastik vid Linköpings universitet håller en mycket hög kvalitet.  Det har Universitetskanslersämbetet kommit fram till i sin granskning av landets utbildningar inom dessa ämnen.

Utöver sjukgymnastexamen har även kandidat-, magister- och masterexamen inom huvudområdet sjukgymnastik utvärderats. Samtliga får det högsta betyget "mycket hög kvalitet".

– Vi är självklart glada för detta betyg. Resultatet är inte oväntat. Sjukgymnastprogrammet har ett mycket högt sökttryck med många motiverade studenter och engagerade lärare. Fakultetsledningen vet att ett gediget arbete har lagts ner för att programmet ska utvecklas och uppnå en mycket hög kvalitet. Omdömet är en eloge till alla lärare och studenter. Vi tackar för ett mycket gott arbete, kommenterar Karin Kjellgren, prodekan på Hälsouniversitetet.

Karin Sandström, programansvarig på sjukgymnastutbildningen, betonar även hon det stora engagemanget i lärargruppen och samarbetet med studenterna.

– Vi har dessutom forskande lärare och kliniskt verksamma sjukgymnaster som tillför mycket till grundutbildningen och ett mycket gott samarbete med alla duktiga handledare på den verksamhetsförlagda utbildningen, säger Karin Sandström.
 

Universitetskanslerämbetets utvärderingar innehåller tre betygsnivåer: Mycket hög kvalitet, Hög kvalitet och Bristande kvalitet.

18 av landets 24 utbildningar inom sjukgymnastik  får omdömet "mycket hög kvalitet".

 

UK-ämbetets utvärdering av landets sjukgymnastutbildningar

Text: Eva Bergstedt


2013-02-27Sidansvarig: johan.jager@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-11-08