Göm menyn

Jonas Gardell hedersdoktor vid Linköpings universitet

Jonas Gardells beskrivningar av samhällets och sjukvårdens behandling av aids-sjuka under 80-talet har berört svenska folket. För sin mångfasetterade beskrivning av ett mörkt kapitel i svensk medicinsk historia utses han till medicine hedersdoktor vid Linköpings universitets medicinska fakultet, Hälsouniversitetet.

Jonas GardellGardells romansvit “Torka aldrig tårar utan handskar”, som även visats som hyllad tv-serie i Svt, skildrar ett av de mörkaste kapitlen i modern svensk medicinsk historia. Där läkare föreslog allt från obligatorisk tatuering av sjuka till etablering av isolerade aids-kolonier dit de sjuka skulle skickas för att vårda varandra. Samtidigt som andra läkare och forskare desperat sökte möjligheter att lindra och bota sjukdomen. 
- Romanerna ger en nyansrik inblick i hur det är att leva med en obotlig, dödlig sjukdom. Verken visualiserar också den problematik sjukvården och samhället står inför i samband med dramatiska medicinska kriser. Behovet av att verkligen fundera över hur vi agerar, som forskare, vårdpersonal och samhällsmedborgare aktualiseras, säger Johan D Söderholm, dekanus vid medicinska fakulteten.

Jonas Gardell vill med böckerna Torka aldrig tårar ge upprättelse åt ett skeende som förträngts och tystats ned.
- Mitt projekt är en sorts ”sanningskommission”, säger Jonas Gardell.  Att äntligen få minnas, att äntligen få berätta vår historia.  Jag är hedrad över att bli utnämnd till hedersdoktor i medicin, det visar återigen hur viktigt det här projektet är.
Det som skedde i Sverige på 1980-talet kan idag kännas i det närmaste absurt, men understryker betydelsen av att vi delger historien till blivande läkare, sjuksköterskor och andra vårdstudenter.
- Många inom vården gjorde ett modigt och uppoffrande arbete, men det fanns de som gjorde fruktansvärda saker, säger Jonas Gardell.  Men jag är inte ute efter syndabockar utan efter att få vittna.

Dekanus Johan D Söderholm framhåller vikten av att medmänsklighet i hälso- och sjukvården finns med som en röd tråd genom utbildningarna.
- Vi måste ständigt arbeta för alla människors lika värde och rätt till vård på lika villkor. Vi som arbetar i vården behöver därför påminnas om vårt eget agerande i samband med aidsepidemin. Vi hoppas att denna utnämning kan ge ringar på vattnet inom vårdsektorn under lång tid framöver.
Jonas Gardell kommer att hålla en öppen föreläsning och promoveras till medicine hedersdoktor vid installations- och promotionshögtiden vid Linköpings universitet den 16-17 maj.

Intervju med Jonas Gardell: Han vittnar om den historia som tystats ned

Kontakt

Johan D Söderholm
Dekanus, Hälsouniversitetet, Linköpings universitet
Telefon: 073-461 98 85
johan.d.soderholm@liu.se

 

Malin Nasiell 
Presskontakt för Jonas Gardell
Telefon: 076-109 89 32
malin.nasiell@bonagentur.se

 

Susanne B Karlsson
Informatör, Hälsouniversitetet, Linköpings universitet
Telefon: 013- 28 17 52
susanne.b.karlsson@liu.se

 

Foto: Thron Ullberg

 

 


2013-02-19Sidansvarig: johan.jager@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-11-08