Göm menyn

Tandlossning kopplas till hjärtsjukdom

Tandlossning är vanligare bland patienter med hjärtsjukdom, men ökar inte risken för återfall. Däremot verkar det som om tandlossningssjukdomen försämrar förmågan till sårläkning.

Tandlossningssjukdom (parodontit) och kranskärlssjukdom är vanliga i befolkningen. Båda sjukdomarna har ett komplicerat förlopp och orsakas av inflammation.

– Det är viktigt att öka kunskapen om hur parodontit kan påverka kranskärlssjukdom. Eftersom parodontit går att behandla, skulle denna kunskap kunna ha betydelse för att förebygga kranskärlssjukdom, säger Carin Starkhammar Johansson, tandläkare och doktorand i kardiologi, som nyligen lade fram sin doktorsavhandling vid Linköpings universitet.

Hon har undersökt förekomsten av parodontit hos 161 kranskärlssjuka patienter med 162 matchade kontrollindivider utan kranskärlssjukdom. Alla patienter hade genomgått kranskärlsröntgen och behandlats med ballongutvidgning eller bypassoperation.

– Resultaten visar att 25 procent av patienterna hade grav parodontit jämfört med 8 procent av individerna i kontrollgruppen. Det skulle kunna bero på att patientgruppen är mer känslig för bakterier som sprids från munhålan, säger Carin Starkhammar Johansson.

I en uppföljning kunde 126 kranskärlssjuka patienter och 121 friska kontrollindivider från den första studien delta. Inga betydande samband fanns mellan parodontit vid den första undersökningen och nytillkomna hjärtkomplikationer i form av ny hjärtinfarkt, behov av förnyat ingrepp eller död.

Carin Starkhammar Johansson och biologen Johanna Lönn har också undersökt koncentrationen av proteinet HGF i serum hos 36 patienter med kranskärlssjukdom jämfört med 56 friska blodgivare. Proteinet är viktigt för sårläkning och vävnadsnybildning.

– Resultaten tyder på att kronisk inflammation i form av parodontit försämrar den biologiska aktiviteten av HGF och därmed sårläkningen, säger Carin Starkhammar Johansson.

Hos hjärtfriska personer med grav parodontit fanns höga koncentrationer av HGF i saliv, vätska från tandköttet och serum. Men HGF fungerande sämre hos dem än hos personer utan parodontit.

Fynden visar att parodontit påverkar inflammationsfaktorer i blodet, och inte bara kring tanden. Det skulle kunna vara en faktor som förklarar varför kranskärlssjuka patienter oftare har grav parodontit.

Carin Starkhammar Johanssons resultat bekräftar den koppling mellan kranskärlssjukdom och parodontal sjukdom som tidigare setts i studier från bland annat Finland och USA.

Avhandling: Periodontitis and coronary artery disease: studies on the association between periodontitis and coronary artery disease. Linköping university medical dissertations No 1343. Disputationen ägde rum 1 februari.

Kontakt:
Carin Starkhammar Johansson 070-9587550, Carin.Starkhammar.Johansson@lio.se

Text: Åke Hjelm


2013-02-12Sidansvarig: johan.jager@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-11-08