Göm menyn

Jönköping stärker banden med läkarutbildningen i Linköping

Landstinget i Jönköpings län öppnar hela sin hälso- och sjukvårdsorganisation för läkarutbildningen vid Linköpings universitet. Det är innebörden av ett avtal om ett långtgående och långvarigt gemensamt åtagande som slutits mellan parterna.

Avtalet har signerats av rektor för Linköpings universitet, Landstingsstyrelsernas ordförande och landstingsdirektörer i Östergötland och Jönköping, samt forsknings- och utbildningsansvariga på medicinska fakulteten (Hälsouniversitetet) och landstingen. Det likställer till stora delar förhållandet mellan Landstinget i Jönköpings län och Linköpings universitet med det som universitetet länge haft med Landstinget i Östergötland.

–Samarbetsavtalet är en naturlig följd av ett långvarigt, förtroendefullt och fruktbart samarbete kring utbildning och klinisk forskning, och är ett viktigt steg för att långsiktigt kunna säkra kvalitet och kvantitet i den kliniska utbildningen för läkarstudenterna, säger Helen Dannetun, rektor vid Linköpings universitet.


I och med avtalet upplåter Landstinget i Jönköpings län hela sin hälso- och sjukvårdsorganisation för läkarutbildningen vid Linköpings universitet. Detta innebär att alla läkare som är anställda vid landstinget har skyldighet att handleda och undervisa studenter inom ramen för sin anställning.

–Samtidigt ger detta en möjlighet för kliniska lektorer och professorer med anställning vid Linköpings universitet att ha sin verksamhet förlagd till Landstinget i Jönköpings län. De två första universitetstjänsterna vid Ryhovs sjukhus är redan under tillsättning, och vi är övertygade om att det kommer att leda till en förstärkning av den kliniska forskningsverksamheten inom Jönköpings län, säger Johan Söderholm, dekanus vid medicinska fakulteten (Hälsouniversitetet) i Linköping.


Forskarstuderande från Landstinget i Jönköpings län ska i första hand antas som doktorander vid Linköpings universitet, och forsknings- och utvecklings­enheterna vid respektive vårdenhet skall stimuleras till samverkan med universitetet för att öka forsknings­potentialen.

–Vi ser oerhört positivt på avtalet från vårt landstings sida, säger Agneta Jansmyr, landstingsdirektör vid Landstinget i Jönköpings län. En utökad samverkan med Linköpings universitet kring utbildning, forskarutbildning och klinisk forskning ger ett viktigt bidrag till att bevara våra sjukhus som attraktiva arbetsplatser i framtiden och borgar för en fortsatt utveckling av evidensbaserad sjukvårdsverksamhet vid våra enheter.

 

Ett nytt samverkansråd bildas också för att främja samarbetet mellan landstingen och universitetet och diskutera gemensamma utvecklingsstrategier inom utbildning och forskning.

- Vår goda regionala samverkan har gett resultat inom sjukvårdskvalitet, det visade bland annat Dagens Medicins undersökning som rankade Universitetssjukhuset i Linköping som Sveriges bästa universitetssjukhus. Med detta avtal försäkrar vi oss om en långsiktig positiv utveckling för vår gemensamma sjukvårdsregion, kommenterar Barbro Naroskyin, landstingsdirektör, Landstinget i Östergötland.

 


2013-02-08Sidansvarig: johan.jager@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-11-08