Göm menyn

Hur drar vi nytta av forskning?

Hur drar samhället nytta av forskningsresultat och medicinsk evidens? För första gången samlas nu nordiska forskare intresserade av implementering av evidensbaserade metoder inom hälso- och sjukvård, socialt arbete och utbildning till en gemensam konferens.

Värd för konferensen som hålls på Linköpings Konsert & Kongress 5–6 februari är Institutionen för medicin och hälsa (IMH) vid Linköpings universitet.

Bland de inbjudna talarna märks Huw Davies, professor vid University of St. Andrews i Skottland, som kommer att tala om organisationers lärande och hur organisationsförändringar kan baseras på forskning, och Allison Metz, från National Implementation Research Network i USA, som i sin presentation fokuserar på implementering av effektiva metoder inom socialt arbete. Via länk från England kommer professor Trisha Greenhalgh, London, att medverka med en föreläsning om det komplexa begreppet ”Knowledge Translation”.

Konferensen har lockat närmare 400 deltagare, främst från de nordiska länderna, men även från flera andra länder i Europa samt Australien, USA och Brasilien. Under två fullmatade konferensdagar kommer deltagarna att, utöver de sex huvudföreläsningarna, kunna ta del av ett 70-tal muntliga presentationer och cirka 40 posterpresentationer.

Kerstin Roback i den lokala organisationskommittén är positivt överraskad av det stora intresset.

– Vi vågade inte hoppas på så många deltagare, men har märkt att det finns ett stort behov av att mötas och ta del av varandras forskning inom implementeringsfältet.

Professor Birgitta Öberg, prefekt vid IMH, instämmer.

– Vi ligger rätt i tiden. IMH och LiU har sedan 2009 gjort en stor satsning på forskning och utbildning inom implementering tillsammans med Landstinget i Östergötland. Konferensen blir en viktig milstolpe i vår satsning och ett avstamp mot ytterligare kompetensutveckling kring implementering.

Kontakt:
Kerstin Roback, projektledare, 010-1034997, kerstin.roback@liu.se
Birgitta Öberg, professor, 013-282898, birgitta.oberg@liu.se


Text: Åke Hjelm


2013-02-04Sidansvarig: johan.jager@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-11-08