Göm menyn

Distriktssköterskor utbildas i Nyköping

Hösten 2013 startar distriktssköterskeprogrammet vid Linköpings universitet en studiegrupp på Campus Nyköping. Det råder idag brist på specialistutbildade sjuksköterskor i hela Sverige.

Campus Nyköping har tidigare, under många år erbjudit sjuksköterskeprogrammet från Linköpings universitet. Efterfrågan på specialistutbildning till distriktssköterska är nu stor, både från före detta studenter och från kommuner och landsting.
Ett samarbete mellan Campus Nyköping, Linköpings universitet, Landstinget i Sörmland och Nyköpings kommun har lett fram till programstart i Nyköping, höstterminen 2013.
 
-    Nationellt finns problem med att sjuksköterskor har svårt att få ledigt från sin arbetsgivare och genomföra en specialistutbildning. Hälsouniversitetet har en god kompetens att driva specialistutbildningar, men det kräver att utbildningarna ges kontinuerligt och med tillräcklig volym.  Därför är samarbetet med Landstinget i Sörmland mycket värdefullt, säger Karin Kjellgren, prodekanus för utbildning vid Hälsouniversitetet, Linköpings universitet.

Utbildningen är två och en halv termin lång, 75 hp, och på heltid. Studenterna delas in i basgrupper och en grupp kan bedriva större delen av sina studier på Campus Nyköping. Elva veckor av utbildningen utgörs av praktik, så kallad verksamhetsförlagd utbildning (VFU). VFU–platser kommer att tillhandahållas i Nyköping

Åtta utbildningsplatser erbjuds i Nyköping och sista datum för ansökan är den 15/4.

Mer om utbildningen: www.liu.se/distriktsskoterska
 


2013-01-17Sidansvarig: johan.jager@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-11-08