Göm menyn

Stipendium till excellent lärare

Mattias Ekstedt har fått stipendiet ”Excellence in Teaching” från Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning, STINT. Genom stipendiet kommer han att åka till New York University och undervisa.

Mattias EkstedtSTINTs stipendium är instiftat för att utveckla universitetslärare. Under hösten 2013 kommer Mattias Ekstedt att åka till Department of Nutrition, Food Studies and Public Health vid New York University där han kommer att undervisa.
- Det känns mycket hedrande att få stipendiet och jag är mycket tacksam för nomineringen från Linköpings universitet, säger Mattias Ekstedt.
Mattias Ekstedt är läkare, utbildad vid Hälsouniversitetet, Linköpings universitet. Idag verkar han som lärare och utbildar blivande läkare vid fakulteten där han själv en gång utbildades.
- Tiden vid ett annat lärosäte kommer att vara otroligt givande. Jag hoppas att utvecklas i min lärarroll och ta med mig inspiration tillbaka till läkarutbildningen i Linköping, säger Mattias Ekstedt.
STINTs program Excellence in Teaching syftar till att utveckla såväl individer som institutioner. Genom att ge svenska universitetslärare internationella erfarenheter med utgångspunkt i lärarrollen, snarare än i forskarrollen, vill stiftelsen bidra till att utbildningen förnyas och nya nätverk skapas.

Text: Susanne B Karlsson
 


2013-01-09Sidansvarig: johan.jager@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-11-08