Göm menyn

Nystart för Forskning i framkant

Föreläsningsserien Forskning i framkant gör en nystart 2013 och får en mer populärvetenskaplig inriktning. ”Risk- och friskfaktorer vid ledgångsreumatism” är temat för vårens första föreläsning.

Thomas SkoghForskning i framkant är en populärvetenskaplig föreläsningsserie som lyfter fram den spännande forskning som sker i regionen. Föreläsningsserien är ett samarbete mellan Universitetssjukhuset i Linköping och Hälsouniversitetet, Linköpings universitet.
Föreläsningarna är öppna för allmänheten och kan även följas som webb-teve.

Thomas Skogh är först ut som föreläsare 2013. Hans forskning om antikroppar och deras kliniska betydelse har uppmärksammats både nationellt och internationellt.  I över 30 år har han varit med och lagt det pussel som ökat kunskapen om inflammatoriska sjukdomar. Hans arbete har lett till effektivare rutiner för att upptäcka sjukdom.
− Vi har hittat några pusselbitar, men ännu återstår mycket att göra, säger Thomas Skogh. På sikt kanske vi helt kan förebygga uppkomsten av ledgångsreumatism. För ju mer vi lär oss om vilka faktorer som utlöser sjukdomen, desto större möjligheter har vi att förebygga.
Den 31 januari föreläser Thomas Skog på temat ”Risk- och friskfaktorer vid ledgångsreumatism - betydelse av arv, miljö och antikroppar?”

 

Forskning i framkant våren 2013


31 januari: Risk- och friskfaktorer vid ledgångsreumatism

Betydelse av arv, miljö och antikroppar?

De senaste åren har forskningen om reumatiska sjukdomar gått framåt med stormsteg. Linköpingsforskaren Thomas Skogh har i över 30 år varit med och lagt det pussel som ökat kunskapen om inflammatoriska sjukdomar. Hans forskning om antikroppar och deras kliniska betydelse har uppmärksammats både nationellt och internationellt.
Thomas Skogh är professor i reumatologi vid Hälsouniversitetet, Linköpings universitet och överläkare vid reumatologiska kliniken på Universitetssjukhuset i Linköping.
Tid och plats: torsdag 31 januari kl 16.30-17.30 i Eken, ingång 65, Campus US

 

28 februari: Fettcellers försvar mot fetma leder till diabetes

Fetma ökar kraftigt över hela världen och parallellt med fetman ökar förekomsten av typ 2 diabetes. Fettet är den enda vävnad i kroppen som normalt kan växa obegränsat, men fettcellerna som förvarar allt fettet kan inte bli hur stora som helst. Nya fynd i fettceller från människor med diabetes visar att den nedsatta känslighet för insulin - som karaktäriserar sjukdomen - är en fysiologisk mekanism för att förhindra att fettcellerna växer sig så stora att de spricker. Denna insikt har betydelse för hur typ 2 diabetes kan behandlas.
Peter Strålfors är professor i medicinsk cellbiologi vid Hälsouniversitetet, Linköpings universitet
Tid och plats: torsdag 28 februari kl 16.30-17.30 i Eken, ingång 65, Campus US
 

11 april:  Tuberkulos –Från historisk sjukdom till globalt hot

Multiresistent tuberkulos (TBC) har hög dödlighet beroende på att bakterierna har blivit resistenta mot många av de läkemedel som finns tillgängliga. I vissa länder i Östeuropa är ca 30 % av nya TBC-fall orsakade av mutliresistent TBC. Det senaste läkemedlet för TBC-behandling godkändes för över 40 år sedan och endast få nya läkemedel är under utveckling. Därför är möjligheten att kontrollera epidemier av resistent TBC mycket begränsad. Vår forskning syftar till att öka förståelsen för hur bakterien orsakar sjukdom, vilket kan leda till nya angreppsvinklar för kontroll av TBC.
Maria Lerm  är universitetslektor i medicinsk mikrobiologi vid Hälsouniversitetet, Linköpings universitet.
Tid och plats: torsdag 11 april kl 16.30-17.30 i Berzeliussalen, ingång 65, Campus US

Se tidigare föreläsningar på webben:
www.lio.se/forskningiframkant

Frågor? Kontakta Susanne B Karlsson, 013-28 17 52, susanne.b.karlsson@liu.se eller Carolina Hawranek , 010-103 73 53, carolina.hawranek@lio.se.

Varmt välkomna!
Föreläsningarna är öppna för alla.

 

Foto: Göran Billeson
 


2013-01-08Sidansvarig: johan.jager@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-11-08