Göm menyn

Pedagogiska insatser prisas

Staffan Wirell, universitetslektor, har tilldelats Bergdahlpriset för goda och långsiktiga pedagogiska insatser. Det nyinstiftade Rousseaupriset för årets bästa föreläsning på läkarprogrammet gick till professor Elvar Theodorsson.

Bergdahlpriset instiftades för att hedra minnet av professor Björn Bergdahl, som gick bort 2009. Hans bidrag till Hälsouniversitetets utveckling var av stor betydelse. Bergdahlpriset delades i år ut för tredje gången.

- Det är väldigt roligt att få pris, säger årets pristagare Staffan Wirell. Jag hade förmånen att jobba  nära Björn Bergdahl och jag lärde mig mycket om problembaserat lärande av honom.

Staffan Wirell

2012 års Bergdahlpris för pedagogiska insatser går till universitetslektor Staffan Wirell, IMH, med följande motivering:

Staffan Wirell har under lång tid fungerat som inspiratör och förverkligare av Hälsouniversitetets pedagogiska profil. Han har alltid generöst delat med sig av sin pedagogiska erfarenhet och kompetens genom handledning och stöd till nya PBL-lärare, pedagogiska seminarier och kurser. Staffan Wirell var Hälsouniversitetets representant i styrgruppen för Centrum för undervisning och lärande (CUL) under flera år.

Staffan Wirells pedagogiska intresse har lett till ett antal vetenskapliga publikationer och presentationer inom området medicinsk pedagogik. 

Staffan Wirell har haft stor betydelse för Hälsouniversitetets internationella samarbete med Moi University i Kenya, där han bidragit till att denna fakultet kunnat förverkliga ett omfattande pedagogiskt utvecklingsarbete.


Årets bästa förläsning på läkarprogrammet
Rousseaupriset för årets bästa föreläsning på läkarprogrammet är ett nyinstiftat pris för att hedra Andreas Rousseau, som var överläkare och verksam som lärare vid Hälsouniversitetet, han gick bort under 2012. ” Årets föreläsning” ska vara relevant, informativ, insiktsfull, inspirerande, tankeväckande  och skapa entusiasm för läkaryrket. Studenterna på läkarprogrammet ansvarar för att utse årets föreläsning. Pris för årets föreläsning till Andreas Rousseaus minne går till professor  Elvar Theodorsson, IKE, vars föreläsning  Järnomsättning, hemosyntes, hemoglobinnedbrytning nominerats av läkarstudenter på termin två.

Elvar Theodorsson

Motivering Andreas Rousseaus pris 2012:
Elvar Theodorsson har i sin föreläsning  Järnomsättning, hemosyntes, hemoglobinnedbrytning med engagemang, entusiasm samt även humor och lättsamhet, väckt intresse för järnmetabolism utan att belamra föreläsningen med alltför mycket powerpoint-bilder. Han etablerar bra kontakt med sina åhörare genom att gå upp bland bänkraderna och komma nära sina lyssnare. Dessutom lyckas han betona de centrala kunskaperna för terminen samtidigt som intressanta inblickar i vård och sjukdomsperspektiv erbjuds. På ett unikt sätt är Elvar mån om att samtliga studenter ska hänga med och verkligen förstå. På dessa grunder vill från Medicinska föreningen och Medicine studerandes förbund Linköping i samarbete med fakultetsledning och Andreas Rousseaus vänner utdela 2012 års pris till Andreas Rousseaus minne till Elvar Theodorsson.

Text: Susanne B Karlsson

Foto: Elias Söderström Aupeix
 


2012-12-18Sidansvarig: johan.jager@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-11-08