Göm menyn

Förtjänstmedalj i guld till Inger Sandström

Med stort engagemang, uthållighet och entusiasm har Inger Sandström alltid jobbat med Hälsouniversitetets bästa för ögonen.  Efter 40 år i Hälsouniversitetets tjänst föräras hon nu med en förtjänstmedalj.

Inger Sandström- Jag känner mig hedrad, säger Inger Sandström. Det har varit väldigt roligt att jobba för fakulteten.
Att Inger Sandströms arbete på universitetet har uppskattats kan hon nu bevisa med hela två guldmedaljer.  Förra året fick hon förtjänstmedalj av universitetet och nu har hon fått den av Hälsouniversitetet också.

Hon rekryterades till universitetet redan 1973 och var en av visionärerna bakom utredningen som banade vägen för Hälsouniversitetet.  I somras gick hon i pension, men har efter det fortsatt arbeta åt Hälsouniversitetet som konsult, om än i mindre omfattning än tidigare.

I motiveringen står det bland annat:

”Med stort engagemang, uthållighet och entusiasm har Inger alltid jobbat med Hälsouniversitetets bästa för ögonen. Inger var högst delaktig i etableringen av läkarutbildningen vid Hälsouniversitetet. Inger har alltid engagerat sig och vridit och vänt på problemen. Internationella samarbeten, kvalitetsfrågor, lokalfrågor och lika villkor är några områden som spänner över hela fakulteten och Inger har alltid varit lika engagerad. Hon har genom sin samlade gärning för Hälsouniversitetet på ett utmärkt sätt bidragit till Hälsouniversitetets utveckling.”


Ytterligare två förtjänstmedaljer delades ut på fakultetskollegiet den 17 december.

Johan Söderholm och Björn IngelssonBjörn Ingelsson fick förtjänstmedalj i silver för sin doktorsavhandling; ”Reversible modifications of chloroplast proteins and assessment of their functions”.  Hans arbete med att identifiera ett specifikt fosfatas är ett vetenskapligt genombrott.  Avhandlingens syfte var att öka förståelsen för hur modifieringar av den fotosyntetiska apparaten sker i växten Arabidopsis thaliana för anpassning till den miljö där växten befinner sig. Avhandlingen, som bygger på avancerade och skickligt använda metoder, inkluderar fyra välgjorda delarbeten, varav ett har publicerats i PNAS och ett i Plant Cell.

Studenten Hanna Allemann fick en förtjänstmedalj i silver för hennes målmedvetna förbättringsarbete, internt och externt, för att sprida kännedom om det integrerade masterprogrammet.  Hon har också aktivt deltagit  i utvecklingen av ett nytt utbildningsmoment som ledde fram till en populärvetenskaplig konferens inom ramen för examensarbeteskursen.

Bilderna: Johan D Söderholm, dekanus, delar ut förtjänstmedaljer till Inger Sandström och Björn Ingelsson.

Fullständiga motiveringar till förtjänstmedaljerna

Läs en längre intervju med Inger Sandström

Björn Ingelssons avhandling och publikationer

 

Text: Susanne B Karlsson

Bild: Elias Söderström  Aupeix


2012-12-18Sidansvarig: johan.jager@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-11-08