Göm menyn

Utökad satsning på digital patologi

Sahlgrenska universitetssjukhuset och Norrlandstingens regionförbund är nya partner i det nyligen startade mångmiljonprojektet i digital patologi. Projektet som leds av Centrum för medicinsk bildvetenskap och visualisering, CMIV, syftar till att korta väntetiderna och öka precisionen vid analys av vävnadsprover.

Snabb och korrekt diagnostisk analys av vävnadsprover (histopatologi) är av stor betydelse inom många delar av sjukvården, inte minst för cancerpatienter. Genom att digitalisera mikroskopibilder av proverna öppnas nya möjligheter som kan förbättra vården. Inom projektet utvecklas nya arbetssätt och IT-verktyg för att uppnå bättre effektivitet och högre diagnostisk säkerhet. Projektet delfinansieras av VINNOVA och samordnas av CMIV vid Linköpings universitet.

Digital bild av invasiv bröstcancer.En central framgångsfaktor är att de nya arbetsmetoder som tas fram är väl anpassade till de skilda förutsättningar som finns bland vårdgivarna. I projektet deltar nu nio landsting som representerar allt från storstad till glesbygd.

– En utmaning i vår region är förstås de stora avstånden. Vi tror att digitalisering och väl utformade IT-verktyg blir avgörande för att kunna möta vårdens utmaningar inom patologin, på samma sätt som det varit inom röntgenverksamheten, säger Beatrice Melin, chef för Regionalt Cancercentrum Norr vid Norrlandstingens regionförbund.

Lars Lundgren, verksamhetschef för Klinisk patologi och cytologi vid Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg ser den digitala miljön som en möjlighet till många spännande och viktiga förbättringar på patologiavdelningen och i vårdkedjan.

– Vi är övertygade om att detta projekt har rätt förutsättningar för att ta fram innovativa och nyttiga lösningar som i slutänden kommer patienterna tillgodo, säger han.

Om projektet
CMIV vid Linköpings universitet leder ett konsortium med målet att ta fram nya arbetsmetoder och IT-verktyg som utnyttjar digitaliseringen av mikroskopibilder. I konsortiet ingår nu vårdgivarna landstingen i Gävleborg, Jönköpings län, Kalmar län och Östergötland och Norrlandstingens regionförbund samt medicinteknikföretaget Sectra och forskningsinstitutet Swerea IVF. Totalt satsas 20 miljoner kronor varav drygt 9 miljoner kronor från VINNOVAs program Utmaningsdriven innovation.

Projektets hemsida: www.liu.se/cmiv/digital-patologi

Bild: Digital bild av invasiv bröstcancer.


2012-12-17Sidansvarig: johan.jager@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-11-08