Göm menyn

Studie vid Hälsouniversitetet får stöd från Kanadensiska vetenskapsrådet

ABIS-studien (All Babies in Southeast Sweden) vid Hälsouniversitet medverkar i internationellt nätverk av forskning på barngrupper, så kallade barnkohorter.

Det Kanadensiska vetenskapsrådet Canadian Institute of Health Research (CIHR) har nyligen beviljat ett 5-årigt anslag på cirka 17 miljoner kronor till ett internationellt nätverk av prospektiva barnkohorter.

Projektet “Socioeconomic inequalities and child health: an international comparative study” handlar om jämlikhet i hälsa bland barn under uppväxten. ABIS-studien vid Hälsouniversitet (All Babies in Southeast Sweden) med sina 17.000 barn tillhör den exklusiva grupp av fem utvalda prospektiva barnkohorter som medverkar i detta internationella forskarnätverk.

De andra barnkohorterna kommer från Montreal i Canada, Coventry i Storbritannien, Stanford University, CA, USA och från Universitetet i Rotterdam, Holland. Från ABIS-studien medverkar professor em Johnny Ludvigsson, professor Tomas Faresjö, univ lektor Åshild Olsen Faresjö samt flera andra medarbetare från forskargruppen ABIS vid Hälsouniversitetet.

Mer om ABIS-studien

Tomas Faresjös forskning

Johnny Ludvigssons forskning

 


2012-12-13Sidansvarig: johan.jager@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-11-08