Göm menyn

Högt söktryck till sjuksköterskeprogrammet

SjuksköterskeprogrammetSöktrycket till vårterminens program vid Hälsouniversitetets är betydligt högre än samma period förra året. Sjuksköterskeprogrammet har 55 procent fler sökande jämfört med förra våren.

Till vårterminen 2013 har totalt 7 459 personer sökt till Hälsouniversitetets program, att jämföra med 6 343 personer vårterminen 2012 – en ökning med över 1 100 sökande. Det program som ökat kraftigast är sjuksköterskeprogrammet med 55 procent fler sökande.

– Utbildningen utvärderas hela tiden av våra studenter och ett systematiskt arbete har genomförts där studenternas synpunkter har tagits tillvara. Vi har ett givande samarbete med vår studentkår i detta arbete, kommenterar Karin Kjellgren, prodekanus vid Hälsouniversitetet med ansvar för utbildning.  Sjuksköterskestudenterna läser delar av sitt program tillsammans med andra utbildningar, exempelvis arbetsterapeut, läkare och sjukgymnast, vilket uppskattas av många studenter. Detta kan också bidra till det ökade söktrycket.

Dubbelt så många sökte till Norrköping
Sjuksköterskeprogrammet finns både i Norrköping och Linköping. Den största ökningen av antalet sökande till sjuksköterskeprogrammet står Campus Norrköping för som har nästan dubbelt så många sökande som samma period förra året.

– Vi är väldigt glada och stolta över det höga söktrycket, särskilt att antalet sökande till Campus Norrköping har ökat så mycket. Sedan 2009 har Sjuksköterskeprogrammet och Hälsouniversitetet bedrivit ett strategiskt kvalitetsarbete för att både studenter och lärare på programmet, oavsett campustillhörighet, ska känna att det tillhör ett program med samma förutsättningar, säger Margareta Bachrach-Lindström programansvarig på sjuksköterskeprogrammet.

Bra arbetsmarknad för BMA
Även söktrycket till den ettåriga kompletteringen till biomedicinska analytikerexamen ökar, 31 procents ökning av antalet totalsökande. Intresset för denna möjlighet till en yrkesexamen för personer med en biomedicinsk grundutbildning har ökat stadigt sedan programmet startade på Hälsouniversitetet för drygt tre år sedan, till våren har programmet 3,1 förstahandssökande per plats.

– Det är mycket glädjande med det ökade söktrycket och det är också väldigt positivt om vi kan ta tillvara på mycket av den breda kompetens som finns hos många sökande på ett bra sätt. Eftersom biomedicinsk analytiker beräknas vara ett bristyrke i flera år framöver får många som genomgår denna kompletteringsutbildning förbättrade möjligheter på arbetsmarknaden med en yrkesexamen och legitimation som biomedicinsk analytiker, säger Per Whiss, programansvarig på biomedicinska analytikerprogrammet.

Det totala antalet förstahandssökande per plats vid Hälsouniversitetet har också ökat, från 3,2 till 4 sökande per plats. Även här utmärker sig sjuksköterskeprogrammet som ökat antalet förstahandssökande från 2,8 till 3,8 per plats.

 

Text: Elias Söderström Aupeix
Bild: David Einar Nygren


2012-12-04Sidansvarig: johan.jager@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-11-08