Göm menyn

Johnny Ludvigsson får LiU:s förtjänstmedalj

Johnny LudvigssonJohnny Ludvigsson, professor vid HU, tilldelas universitetets förtjänstmedalj. Han är en av de pionjärer som spelat stor roll vid utvecklingen av läkarutbildningen vid LiU.

Johnny Ludvigsson är professor i pediatrik vid Hälsouniversitetet, Linköpings universitet.  Han var under Hälsouniversitetets uppbyggnad en visionär och modig ledare som utan tvekan stod upp för de utbildningsprinciper fakulteten antagit och som med liv och lust tog sig an den stora utmaningen att bygga en helt ny läkarutbildning och en helt ny typ av fakultet.
Han har haft alla de funktioner en universitetslärare kan ha i ett problembaserat utbildningssystem, från fallkonstruktör och basgruppshandledare till prodekan med ansvar för grundutbildning. Han har dessutom ett stort antal publikationer med pedagogisk inriktning och hans uthållighet vad gäller de etiska frågornas plats i grundutbildningarna är legendarisk.
Johnny Ludvigsson är dessutom en internationell frontfigur inom barndiabetologin. Han har på ett unikt sätt kombinerat grundforskning och praktisk klinisk behandling av barn med diabetes.

RFörtjänstmedaljektorn skriver i sin motivering till förtjänstmedaljen:
”Professor Johnny Ludvigssons stora engagemang i utbildningsfrågor har genomsyrat hans gärning. Till det skall läggas Johnny Ludvigssons innovativa arbete inom diabetesforskningen. Han har i ett otal offentliga sammanhang stått upp som en hängiven förespråkare för forskning som syftar till underlätta levnadsvillkoren för barn som drabbats av diabetes.”
Vid höstens akademiska högtid kommer tre medarbetare vid LiU att tilldelas universitetets förtjänstmedalj, förutom Johnny Ludvigsson är det  Eva Engvist, biträdande professor MAI och  Jörgen Ljung, lektor IEI.

Läs mer om Johnny Ludvigssons forskning

 

 


2012-11-14Sidansvarig: johan.jager@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-11-08