Göm menyn

Ny upptäckt hejdar tillväxt av leukemiceller

Leukemi, blodcancer, yttrar sig i en ohämmad tillväxt av vita blodkroppar på bekostnad av bland annat röda blodkroppar. Forskare vid Linköpings universitet har nu upptäckt en ny möjlighet att blockera tillväxten och därmed på sikt hejda cancerutvecklingen.

Den cancerform som forskargruppen under ledning av professor Anders Rosén studerat kallas kronisk lymfatisk leukemi (KLL) och är den vanligaste hos vuxna i västvärlden. I en artikel i den biokemiska tidskriften Antioxidant and Redox Signaling beskriver de en hittills okänd mekanism som reglerar signalmolekylen TNF, vilken normalt bidrar till celldöd men vid KLL i stället stimulerar tillväxten av leukemiceller.

TNF verkar genom att binda till två olika mottagarmolekyler, receptorer, som är flexibla till sin tredimensionella biokemiska arkitektur. Forskargruppen upptäckte att TNF-receptorerna på cellytan har två enzym, som i vanliga fall fungerar som antioxidanter, tätt bundna till sig.

Det visade sig att dessa två enzym förekom i stor mängd på leukemiceller, men endast i väldigt låg nivå hos normala celler. Genom att sätta in substanser som blockerar enzymaktiviteten gick det att stoppa den ökande tillväxten av sjuka celler. Fynden kan få en framtida betydelse för hur man designar ny behandling av leukemi och andra sjukliga tillstånd som beror på en förhöjd utsöndring av TNF.

Artikel: A protein disulfide isomerase/thioredoxin-1 complex is physically attached to exofacial membrane tumor necrosis factor receptors: overexpression in chronic lymphocytic leukemia cells av Anita Söderberg, Akter Hossain och Anders Rosén. Antioxidant and Redox Signaling 2012 (e-published ahead of print).

Kontakt:
Professor Anders Rosén, 010-1032794, anders.rosen@liu.se

Läs mer om Anders Roséns forskning

Cancerforskning vid LiU


Text: Åke Hjelm


2012-11-13Sidansvarig: johan.jager@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-11-08