Göm menyn

Excentrisk träning effektiv vid axelsmärta

Ett sjukgymnastiskt träningsprogram baserat på excentrisk träning är en effektiv behandling för att minska axelsmärta och förbättra axelfunktionen. Det visar en doktorsavhandling från Hälsouniversitetet av ortopeden Hanna Björnsson Hallgren.

 
 

Hanna Björnsson Hallgren är ortoped på US och träffar patientgruppen hon studerar i arbetet.

Excentrisk träning* är en vanlig behandlingsmetod vid hälsenebesvär och tennisarmbåge. I två delarbeten har Hanna Björnsson Hallgren visat att excentrisk träning även kan vara en del av behandlingen vid axelsmärta.

Operation planerades
– Patienterna som behandlades hade haft besvär i minst sex månader och var planerade för operation. 63 procent av patienterna ansåg sig så bra att de inte ville opereras efter tre månaders träning med det nya programmet jämfört med 24 procent i kontroll gruppen. Resultatet har utvärderats efter ett år, säger Hanna Björnsson Hallgren.

Hon drar slutsatsen att patienten först bör prova träning i sin rehabilitering, och om det inte hjälper gå vidare till kirurgi.
En stor studie pågår inom primärvården i Östergötland för att ytterligare undersöka det nya programmets effekt vid axelsmärta.

Bra långtidsresultat av kirurgisk metod
Ibland räcker inte träning och då behöver patienten opereras. Avhandlingen visar också att den operationsmetod som används, artroskopisk subakromial dekompression, ger ett bra långtidsresultat och verkar skydda axelns senor. 
I ytterligare ett delarbete visar Hanna Björnsson Hallgren att vid akut sen skada i axeln kan kirurgisk reparation ske med gott resultat upp till tre månader efter skadetillfället, vilket är intressant att jämföra med sjukvårdens riktlinjer på tre veckor.

* Excentrisk träning = träning där muskeln arbetar under förlängning, till skillnad från koncentrisk träning där muskeln arbetar under förkortning.

Den största randomiserade studien

Hanna Björnsson Hallgren och hennes medarbetare har genomfört den största randomiserade studien på med fokus på excentrisk träning vid axelsmärta som hittills gjorts internationellt. Handledare är Lars Adolfsson, professor på ortopeden US, Kajsa Johansson, lektor på sjukgymnastinstitutionen, och Rolf Norlin, professor på ortopeden i Örebro. Resultaten är publicerade i Brittish Medical Journal och avhandlingen försvarades den 26 oktober med opponent Li Felländer-Tsai, professor, Karolinska Institutet.

Avhandling:  Treatment of subacromial pain and rotator cuff tears


Text: Maria Carlqvist, Landstinget i Östergötland


2012-11-09Sidansvarig: johan.jager@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-11-08