Göm menyn

Tre miljoner till cancerforskning

Linköpings universitet tilldelas 3,1 miljoner kronor från Cancerfonden. Två anslag går till forskaren Sussanne Börjeson, ett av dem är för en specialsatsning inom vårdforskning. Sussanne Börjeson, docent och sjuksköterska vid Linköpings universitetssjukhus, ska undersöka hur fysisk träning påverkar extrem trötthet.

– En viktig del av cancerforskningen är den kliniska forskningen där man med hjälp av deltagande patienter provar olika metoder för att de ska klara av sjukdom och behandling. Den forskningen kräver ofta ett stort antal patienter som man följer över lång tid viket kräver stora resurser, samarbete mellan olika professioner i vården och mellan vårdenheter. Det projekt som vi nu tack vare Cancerfonden kommer att starta är ett viktigt kliniskt projekt som kommer besvara flera av de viktiga frågeställningar som patienter och vårdpersonal just nu brottas med, säger Sussanne Börjeson.

Extrem trötthet, fatigue, är mycket vanligt bland cancerpatienter som behandlas med strålning eller cytostatika. Vad som orsakar tröttheten är ännu oklart, men det finns stöd för att fysisk aktivetet kan minska besvären. Samtidigt kan det vara svårt att motivera patienterna att träna under behandlingen.

Sussanne Börjesson får totalt 1,2 miljoner från Cancerfonden för sina forskningsprojekt under 2013. Charlotta Dabrosin, professor, får en miljon kronor för forskningprojektet "studier av mikromiljön i malign och normal bröstvävnad för upptäckt av ny målstyrd behandling och prevention av bröstcancer".

Forskningsprojekt som får stöd från Cancerfonden 2013

Börjeson, Sussanne,  Neurologiska biverkningar hos patienter som får cytostatikabehandling för kolorektal cancer: förekomst, påverkan på livskvalitet och effekt av akupunktur, 800 000 kr.

Börjeson, Sussanne, Efficacy and costs-effectiveness of physical training and behavioral medicine strategies in reducing fatigue, improving well-being and disease outcome in cancer patients – a randomized intervention study with long term follow-up, 400 000 kr.

Dabrosin, Charlotta, Studier av mikromiljön i malign och normal bröstvävnad för upptäckt av ny målstyrd behandling och prevention av bröstcancer, 1 000 000 kr.

Jönsson, Jan-Ingvar, Studier av tyrosinkinasreceptorer och överlevnadssignaler vid leukemiuppkomst och som mål för specifik läkemedelsbehandling, 500 000 kr

Alm Carlsson, Gudrun,  Dosimetry in brachytherapy, 400 000 kr

 

Cancerforskning vid LiU

 

 


2012-11-08Sidansvarig: johan.jager@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-11-08