Göm menyn

57 miljoner till forskning från Vetenskapsrådet

May Griffith / foto Ryan DaviesForskningen vid Hälsouniversitetet får 57 miljoner kronor i årets utlysning från Vetenskapsrådet.

Bidragen fördelas till 16 forskningsledare för projekt på mellan tre och fem år. De största bidragen går till:

May Griffith, professor i regenerativ medicin, 10 miljoner kronor för regenerering av hornhinnor för att ersätta donatortransplantation.

Per Aspenberg, professor i ortopedi, 5 miljoner kronor för påskyndad läkning av ben och senor.

Maria Lerm, universitetslektor i medicinsk mikrobiologi, 4,65 miljoner kronor för forskning om makrofagers roll vid tuberkulosinfektion. Maria Lerm får dessutom 1,4 miljoner ur en särskild pott för alternativ till djurförsök.

Mikael Sigvardsson, professor i experimentell hematologi, 4,5 miljoner kronor för analys av molekylära reglermekanismer i samband med blodcellsmognad.

Dick Wågsäter, universitetslektor vid avdelningen för läkemedelsforskning, 4,4 miljoner kronor för forskning kring inflammatoriska mekanismer vid aneurysmsjukdom.

Forskare från Hälsouniversitetet som får medel från Vetenskapsrådet:

Per Aspenberg
Preben Bendtsen
Mikael Benson
Robert Blomgran
Jan Ernerudh
May Griffith
Helena Hemmingsson
Tiny Jaarsma
Jan-Ingvar Jönsson
Neil Lagali
Maria Lerm
Tomas Lindahl
Peter Lundberg
Fredrik Palm
Mikael Sigvardsson
Dick Wågsäter


2012-11-05Sidansvarig: johan.jager@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-11-08