Göm menyn

8,7 miljoner till HU-forskning från Hjärt-Lungfonden

Hjärt-Lungfonden har gett bidrag till nio forskningsprojekt vid Hälsouniversitetet, drygt 8,7 miljoner går till LiU-forskning.  Professor Lena Jonassons forskningsprojekt ”Det störda immunsystemet vid kranskärlssjukdom” får högst anslag, 1,8 miljoner.

Nio procent av de beviljade ansökningarna hos Hjärt-Lungfonden kommer från Linköpings universitet.

Forskningsprojekt som får bidrag från Hjärt-Lungfonden

Forskare          

Totalt   kr

Projekttitel

Lena   Jonasson

1.800.000                  

The perturbed immune system in coronary artery disease.

Olle  Stendahl  

1.700.000                  

Modulation of the immune response during tuberculosis - from bench to bedside.

Fredrik  Elinder

1,500,000

Elektrofysiologiska studier av fetala och adulta hjärtans rytmgenerering – Utveckling av en ny typ av antiarytmika.

Jan   Engvall

1,200,000

Inverkan av ventrikulär remodellering på regional väggdeformation och blodflödets effektivitet i hjärtat.

     

Karel  Duchén

600,000

Omega-3 fleromättade fettsyror till spädbarn med IgE associerat eksem under de första levnadsåren och utvecklingen av allergi och astma i skolåldern.

Carl-Johan Carlhäll

600,000

New insights into cardiac remodeling for improved diagnosis and management of heart failure: multidimensional blood flow and fetal gene expression.

Eva  Nylander

600,000

Aortaklaffsjukdom - mekanismer och hemodynamik. Patofysiologiska studier av klaff- och kammarfunktion i vila och under arbete, samt utveckling av ny noninvasiv metodik, för optimering av långtidsresultaten av dagens och morgondagens behandling.

Tomas L. Lindahl

400,000

Trombocyter och koagulation – mekanismer och behandling vid kardiovaskulära sjukdomar

Eva   Svanborg 

368,000

Orsakar snarkning obstruktivt sömnapnésyndrom genom nervskador i svalget?

 


2012-11-01Sidansvarig: johan.jager@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-11-08