Göm menyn

Hög kvalitet på arbetsterapeututbildningen

Högskoleverket har utvärderat landets arbetsterapeututbildningar. LiU:s utbildning, både vad gäller yrkesexamen och kandidatexamen i arbetsterapi,  håller en hög kvalitet.

Rullstol: Foto: Peter Karlsson/SvarteldVerket lyfter speciellt fram utbildningens styrka att förmedla ett professionellt förhållningssätt gentemot klienter och patienter, deras närstående och andra grupper.  I det fallet är måluppfyllelsen mycket hög. För övriga examensmål ges betyget "hög måluppfyllelse".

- Vi är glada för detta betyg. Lärarna inom arbetsterapeututbildningen arbetar systematiskt för att utveckla utbildningen. Därför är det inte oväntat att utbildningen erhåller omdömet hög kvalitet. Vi kommer nu att analysera Högskoleverkets synpunkter och fortsätta vårt arbete med att utveckla utbildningen, kommenterar Karin Kjellgren, prodekan på Hälsouniversitetet.

Det finns tre bedömningsnivåer i HSV:s utvärderingar – mycket hög kvalitet, hög kvalitet och bristande kvalitet. Utbildningar med omdömena mycket hög kvalitet eller hög kvalitet uppfyller kvalitetskraven för högre utbildning. Utbildningar med omdömet bristande kvalitet uppfyller inte kvalitetskraven för högre utbildning.

Sammantaget har 20 utbildningar utvärderats.Arbetsterapeutexamen vid Luleå tekniska får det högsta omdömet mycket hög kvalitet. Utbildningen vid Örebro universitet får omdömet bristande kvalitet.

Läs mer om utvärderingen 

Läs också: Arbetsterapeutstudenter på europeisk konferens
Text: Eva Bergstedt

Foto: Peter Karlsson/Svarteld


2012-10-17Sidansvarig: johan.jager@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-11-08