Göm menyn

Läkarprogrammet växer tillsammans med Vrinnevisjukhuset

Med start höstterminen 2013 växer läkarprogrammet vid LiU. Intagningen ökar i två etapper med totalt 40 nya årsplatser. Ett åtgärdspaket för att klara utbyggnaden förbereds nu av Hälsouniversitetet i samverkan med Landstinget.

läkarstudent på VrinneviEn stor och viktig pusselbit är en expansion av utbildningsverksamheten vid Vrinnevisjukhuset i Norrköping.

– Vrinnevi är en gömd juvel, säger Johan D Söderholm, dekanus vid Hälsouniversitetet.

Sjukhuset som för bara några år sedan hotades av osthyveln — bland annat nedläggning av akutmottagningen – står nu inför en ut- och ombyggnad i miljardklassen inklusive en uppgradering av sin akademiska status.

När läkarprogrammet från och med 2014 fylls på med 118 nya studenter vår och höst krävs ett ordentligt tillskott av resurser, framförallt praktikplatser (VFU) på terminerna 7–10. En stor del, 1 300 räknat i studentveckor per termin, ska sväljas av Vrinnevisjukhuset.

När nyheten om regeringens utbyggnadsbeslut var några dagar gammal gjorde läkarstudenterna Janni Andersson och Magnus Persson åttonde terminens första praktikblock, med placering på kirurgkliniken på sjukhuset några stenkast från Norrköpings centrum och med naturen bakom knuten. Framför dem låg då sammanlagt tolv veckor med nedslag på kirurgmottagningen, akuten, operation, vårdavdelning och dagkirurgi i Finspång.

På kirurgmottagningen får Janni handledning av överläkare Kalev Teder.

När en ny patient kommer in kan Janni ta emot, lyssna på sjukhistorien och nuvarande status och göra en preliminär undersökning. Den här dagen har hon träffat en man som ska genomgå en gastric bypass för att bli av med sin fetma. Efteråt diskuterar hon fallet med läkaren.

Magnus Persson och Janni Andersson– Av studenterna kan jag få en annan synvinkel på problemen, och det är roligt och stimulerande, säger Kalev Teder som på ansvarar för sjukhusets övre bukkirurgi.

Det är när man ser saker i praktiken som man upptäcker vilka kunskapsluckor man har, tycker Janni.

– För det mesta känns det som om läkarna har tid för frågor och diskussioner. Men om det kör ihop sig, till exempel på akuten, kan man få hålla sig i bakgrunden.

På förmiddagen var Janni Andersson på matstrupslabbet där en patient med magmunsbråck undersöktes med gastroskopi .

– Det bästa är när man får göra något själv i stället för att bara titta på. Därför är det bra med längre placeringar så man hinner lära känna personalen. Man blir sugen på att bli väldigt duktig.

För att göra VFU:n ännu mer lärorik skulle hon vilja ha närmare kontakt med handledaren. Magnus Persson håller med:

– Med fler och fler studenter på en avdelning finns det en viss risk att kvaliteten på handledningen inte kan bibehållas, säger Magnus, som tillbringat dagen på kärlmottagningen.

Henrik Blomqvist handlederNär LiU-Nytt var på besök samsades fem studenter på kirurgen, där Henrik Blomqvist, ST-läkare i kirurgi, är en av tre studentansvariga. Men alla läkare får räkna med att fungera som handledare.

– Det är kul att lära ut det man själv kan. Men det finns en maxgräns för hur många studenter man kan ta emot och samtidigt ge bra handledning.

Vrinnevis ökade ansvar för läkarutbildningen innebär också en ”akademisering”, det vill säga ett ökat inslag av forskande personal. Till att börja med pågår nu rekrytering av fyra akademiska kombinationstjänster och lika många universitetsöverläkartjänster. En professor i fetmakirurgi är tänkt att bli den första professorn vid sjukhuset på lång tid.

Själv bedriver överläkaren Kalev Teder i likhet med många av sina kolleger ingen forskning. Men han välkomnar den nya satsningen.

– Forskning är en inspirationskälla för oss kliniker. På sikt kommer det vården tillgodo i form av ökad säkerhet och kvalitet.

Henrik Blomqvist som själv deltagit i några olika forskningsprojekt ser positivt på att knyta specialister med forskningstjänster till Vrinnevi.

- Det stärker kompetensen på sjukhuset och även undervisningskvaliteten för studenterna, säger han.

Den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) är idag spridd på sju sjukhus runtom på en 25-milaradie från Linköping. Ett av dem, Universitetssjukhuset i Örebro, fasas ut inom ett par år när de egna studenterna kommit så långt i utbildningen. Förutom Vrinnevi får Ryhov i Jönköping en starkare roll, och även Västervik har visat intresse för erbjuda fler platser.

Förutom VFU-platserna kommer behovet av föreläsningssalar och grupprum att öka, framförallt i Linköping där vårdprogrammen redan är trångbodda. Eftersom regeringsbeslutet innebär en snabbare utbyggnad av läkarutbildningen än vad HU-ledningen planerat, uppstår ett glapp innan lokalerna i det jättelika byggprojektet på US står klara. Under väntetiden kan det bli aktuellt att hyra in sig i Kunskapsgallerian, före detta Birgittaskolan.

Text: Åke Hjelm
Foto: Göran Billeson


2012-10-16Sidansvarig: johan.jager@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-11-08