Göm menyn

Internationell hedersutmärkelse till Johnny Ludvigsson

Professor emeritus Johnny Ludvigsson har utsetts till Honorary Member av European Association of the Study of Diabetes (EASD). Han sällar sig därmed till en mycket liten skara av världsledande diabetesforskare. Tidigare har endast två svenska forskare fått samma utmärkelse.

Johnny Ludvigsson-  Detta är en verkligt hedrande utmärkelse, säger Johnny Ludvigsson. Att vara ende nu levande svensk, och den första barnläkare i världen som fått denna utmärkelse känns speciellt.
Johnny Ludvigsson är professor i pediatrik vid Hälsouniversitetet, Linköpings universitet. Han har i ett otal offentliga sammanhang stått upp som en hängiven förespråkare för forskning som syftar till att underlätta levnadsvillkoren för barn som drabbats av diabetes. Han har på ett unikt satt kombinerat grundforskning och praktisk klinisk behandling av barn med diabetes.
Han blir nu den yngste av EASDs nu levande 26 Honorary Members. Den förste som blev Honorary Member var Charles Best, Toronto, som tillsammans med nobelpristagaren Banting  upptäckte insulin och behandlade den förste patienten.
Förutom äran innebär utmärkelsen vissa förmåner (exempelvis stående inbjudan till EASDs kongresser) livet ut.

Läs mer om Johnny Ludvigssons forskning

 


2012-10-11Sidansvarig: johan.jager@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-11-08