Göm menyn

Studie om delaktighet sätter fingret på systemfel i äldrevården

Multisjuka äldre passar inte in i dagens sjukvårdsystem. De missgynnas av ersättningssystem, är mindre delaktiga än de önskar och känner sig som en belastning. Både patienter och vårdpersonal blir lidande. Det visar en ny avhandling från Hälsouniversitetet, Linköpings universitet.

Anne Ekdahl disputerade vid Linköpings universitet med det hon själv beskriver som en besvärlig avhandling. Men avhandlingen fokuserar även på förbättring och presenterar konkreta lösningar på hur omhändertagandet kan bli bättre.

Som verksam läkare inom geriatrik sedan 90-talet upptäckte Anne Ekdahl att vårdpersonal försökte anpassa patienterna efter sjukhusets organisation, i stället för att anpassa sjukhuset efter patienterna. Sedan dess har hon ägnat sitt yrkesliv åt att förbättra omhändertagandet av äldre multisjuka. Det är en patientgrupp som få vågar forska om. Läkemedelsföretag utesluter gruppen i rädslan att resultaten blir för nedslående. Forskare undviker dem då de är svåra att kategorisera med sina många krämpor.

Anne Ekdahl, i dag överläkare på geriatriska kliniken på Vrinnevisjukhuset, har gått på djupet och analyserat vilka hinder som gör vården av multisjuka till en utmaning. Bilden som framträder är oroande. Patienterna själva känner sig som en belastning för den stressade personalen. De deltar mindre i medicinska beslut än de vill och att de har olika önskemål om graden av delaktighet. Personal i sin tur har skuldkänslor över att inte kunna tillgodose de multisjuka patienternas behov. Slutsatserna tyder på ett systemfel.

– Eftersom jag angriper vårt sjukvårdsystem så kan det ses som en besvärlig avhandling, säger Anne Ekdahl och syftar på de tre faktorer som hon menar undergräver möjligheterna att ge multisjuka en värdig vård.
Tre hinder

Det första handlar om att existerande ersättningssystem till stor del premierar korta patientkontakter. Men vård av multisjuka äldre ställer speciella krav på bland annat kommunikation och är tidskrävande. Det andra handlar om att kliniker är uppbyggda efter medicinska specialiteter och diagnoser. Dessa multisjuka patienter behandlas för en åkomma åt gången, något som inte gynnar ett helhetstänk. Den tredje faktorn ett behov av ökad geriatrisk kompetens och kunskap om det friska åldrandet hos all vårdpersonal.

Genom att identifiera hindren i vården i dag, kan Anne Ekdahl avsluta avhandlingen med konkreta förbättringsförslag - en modell för en mer värdig äldrevård. Och visst har det hänt en del redan. Hon påpekar att Östergötland är det enda landsting i Sverige som har speciella vårdlag, så kallade ALMA-team, på alla länets sjukhus med ett speciellt uppdrag att ta hand om multisjuka patienter.

– Det är ett steg på vägen mot ett helhetstänk som vi kallar situationsbaserad vård. Och man ska inte glömma att vården fungerar jättebra för de flesta, men vad gäller denna grupp måste vi tänka om. Det finns en väldig diskrepans mellan behoven och de satsningar man gör idag, säger hon.

Avhandling: Frail and Elderly Hospital Patients: The Challenge of Participation in Medical Decision Making

Text: Carolina Hawranek, LiO


2012-10-08Sidansvarig: johan.jager@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-11-08