Göm menyn

Läkarprogrammet växer – ger möjlighet till förbättring

Hur går det med Strimman? Kommer praktikplatserna att räcka till alla? Kan utbildningskvaliteten garanteras? Frågorna var många när studenter och fakultetsledning möttes för att diskutera utbyggnaden av läkarprogrammet vid Hälsouniversitetet.


Med start höstterminen 2013 växer läkarprogrammet i Linköping. Intagningen ökar i två etapper med 40 nya årsplatser. Samtidigt dämpas överintaget så att det totalt tas emot 118 studenter varje termin från och med höstterminen 2014.
Dekanus Johan D Söderholm lade fram ett paket av åtgärder för att klara utbyggnaden av programmet, som enligt regeringens beslut ska ske i en snabbare takt än vad han och den övriga ledningen tänkt sig.
En stor och viktig pusselbit är en expansion av verksamheten vid Vrinnevisjukhuset i Norrköping. Sjukhuset ska ta emot betydligt fler studenter på verksamhetsförlagd utbildning (VFU) än idag, räknat i studentveckor omkring 1 300 per termin. Det planeras också en om- och tillbyggnad som ska rymma föreläsningssalar och ett Clinicum. Dessutom rekryteras redan nu fyra akademiska kombinationstjänster och lika många universitetsöverläkartjänster med syfte att ”akademisera” sjukhuset.
–Vrinnevisjukhuset  är en gömd juvel, sade Johan Söderholm.

Även Ryhovs sjukhus i Jönköping får en starkare roll för utbildningen med ett par hundra nya studentveckor, medan Örebro universitetssjukhus fasas ut för att ge plats åt sina egna studenter.
Det pågående bygget vid US i Linköping kommer också att skapa nya och bättre lokaler för vårdutbildningarna, med bland annat nya hörsalar och grupprum. Tills dessa lokaler är klara för inflyttning kan det bli aktuellt att tillfälligt hyra in sig i till exempel gamla Birgittaskolan.
Söderholm medgav att det under en övergångsperiod kan bli problem att få tillräckligt med platser för Strimman.
När det gäller utbildningskvaliteten inleds nu en ”curriculum-utredning” som ska se över pedagogiken i programmen.
–Vi ser stora utmaningar i utökningen av läkarprogrammet, men också möjligheten till förbättringar av utbildningen, sade Johan Söderholm.

 

Text: Åke Hjelm
 


2012-10-04Sidansvarig: johan.jager@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-11-08