Göm menyn

HU-forskare får postdok-stipendier

Lasse Jensen och Piiha-Lotta Jerevall Jannok, medicinska forskare vid Linköpings universitet, får forskningsstipendier från Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning (SSMF).

Lasse Jensen får postdokstipendiumDe tvååriga stipendierna ska finansiera forskning på postdoktor-nivå.

Lasse Jensen, Institutionen för medicin och hälsa (läkemedelsforskning) ska studera syrebrist och den biologiska klockans inverkan på blodkärlens funktion vid cancer och ögonsjukdomar.

Piiha-Lotta Jerevall Jannok, Institutionen för klinisk och experimentell medicin (kirurgi och klinisk onkologi) ska kartlägga arvsmasseprofil för att förutsäga effekt av bröstcancer-behandling.

Piiha-Lotta Jerevall Jannok får postdoktorstipendiumTotalt får 41 särskilt meriterade unga forskare som valts ut bland flera hundra sökande från de medicinska lärosätena i Sverige, 21 kvinnor och 20 män. 36 av dem tilldelas stipendier på hel- eller halvtid under två år. Stipendierna, som är skattefria, uppgår till 22 000 kronor (heltid) respektive 15 000 kronor (halvtid) per månad. Fem forskare får treåriga forskartjänster. 


Text: Åke Hjelm


2012-09-18Sidansvarig: johan.jager@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-11-08