Göm menyn

Hälsouniversitetet får biobank

140 frysboxar med biologiska forskningsprover ska nu samlas i en biobank i samarbete mellan Hälsouniversitetet och Universitetssjukhuset. Linköping blir en nod i nätverket BBMRI, som i nästa vecka anordnar en stor konferens i Uppsala.

Svensk nationell forskningsinfrastruktur för biobankning och analys av biologiska prover (BBMRI.se) är Vetenskapsrådets hittills största satsning på medicinsk infrastruktur. Den väntas ge nya möjligheter att upptäcka sjukdomar på ett tidigt stadium och avgöra vilken behandling som är bäst för en viss sjukdom.

– Framtidens medicinska forskning kommer mer och mer att baseras på stora material som ger statistisk styrka. Framförallt krävs detta i genetiska analyser, säger Peter Söderkvist, professor i medicinsk genetik vid Linköpings universitet.

ForskningsproverFöreståndare för biobanksfaciliteten vid HU/US är Lena Thunell, förste forskningsingenjör vid Avdelningen för cellbiologi.

– Väldigt många forskare har provsamlingar som idag finns lagrade vid olika kliniker och forskningslaboratorier. Genom att erbjuda en gemensam lagringslokal hoppas vi kunna hjälpa till med en bättre logistik kring provhanteringen, säger Lena Thunell.

Men biobanken blir mer än bara ett ”fryshotell”. Service i form av DNA-extraktion och uppdelning (alikvotering) av prover med pipetteringsrobotar kommer också att ingå. Dessutom bygger man med hjälp av BBMRI upp en databas som kopplas ihop med övriga biobanker i landet. Meningen är att underlätta för forskare att hitta provsamlingar som kan komplettera deras eget material.

BBMRI arbetar nu fram ett regelsystem kring den praktiska hanteringen av biologiska prover, som rörformat, transport och kylning. De etiska aspekterna väger också tungt, till exempel provgivarnas informerade samtycke.

Syftet med konferensen HandsOn: Biobanks som äger rum 20–21 september i Uppsala är att hjälpa forskare, politiker och industriföreträdare att förstå och förbättra vägen från prov till resultat. Journalister är välkomna att bevaka konferensen som äger rum i Uppsala Konsert & Kongress. En kort pressträff anordnas den 20 september kl 8:30.

HandsOn: Biobanks
 

Text: Åke Hjelm


2012-09-14Sidansvarig: johan.jager@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-11-08