Göm menyn

Läkarutbildningen vid Linköpings universitet byggs ut

När regeringen nu satsar på att bygga ut läkarutbildningen hamnar hälften av de 80 nya platserna vid Linköpings universitet. Utbyggnaden som startar redan nästa år kommer i hög grad att beröra Vrinnevisjukhuset i Norrköping.

Fler läkare utbildasHelen Dannetun, rektor vid Linköpings universitet, betonar att regeringens ställningstagande säkrar en utbyggnad och akademisering av Vrinnevisjukhuset, vilket gör att länet nu får två stora sjukhus som blir en väldig tillgång för all vårdutbildning.

– Regeringsförslaget innebär ett erkännande av den höga kvaliteten på vår läkarutbildning, och vi är väldigt stolta och glada över att ha fått detta förtroende, säger Helen Dannetun.

Också Marie Morell (M), ordförande i landstingsstyrelsen, ser utbyggnaden av läkarutbildningen som en viktig del i att stärka Vrinnevisjukhuset.

– Den är också viktig för att säkerställa en god rekrytering av läkare i framtiden, både vid Vrinnevi och andra sjukhus i vår region, säger Marie Morell.

En förutsättning för att kunna utbilda fler läkare är tillgången till praktikplatser för studenterna. Där får Vrinnevisjukhuset en central roll.

– Detta sker genom att vi i samverkan med Landstinget i Östergötland etablerar Vrinnevi som ett akademiskt utbildningssjukhus, och även ytterligare närmar oss Jönköping där vi redan har utbildningsplatser på länssjukhuset Ryhov, säger Hälsouniversitetets dekanus Johan Dabrosin Söderholm.

– Det besked vi nu fått från regeringen är mycket glädjande och en bekräftelse på att vår läkarutbildning är uppskattad runtom i landet. Jag ser det också som ett resultat av det goda arbete vi gjort tillsammans med våra regionala partner, säger Johan Dabrosin Söderholm.

Läkarutbildningen byggs ut med totalt 80 nya nybörjarplatser – 40 vid LiU och 40 vid Göteborgs universitet. Förslaget som läggs till till budgetpropositionen 2013 innebär att läkarutbildningen i landet har ökat med 44 procent sedan 2006. Även utbildningen av tandläkare och sjuksköterskor byggs ut.

– Långsiktigt står sjukvården inför stora pensionsavgångar. Vi måste utbilda för att täcka de behoven, säger utbildningsminister Jan Björklund i ett pressmeddelande från Utbildningsdepartementet.

Foto: Göran Billeson

Text: Åke Hjelm


2012-09-10Sidansvarig: johan.jager@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-11-08