Göm menyn

Hög kvalitet på Logopedprogrammet

Högskoleverket (HSV) har utvärderat landets logopedutbildningar. LiU:s logopedutbildning håller en hög kvalitet, enligt HSV:s bedömning.

HSV lyfter speciellt fram studenternas förmåga till lagarbete och samverkan med andra yrkesgrupper. På den punkten får utbildningen i logopedexamen omdömet ”mycket hög kvalitet”.

- Det är ett glädjande besked att logopedutbildningen håller hög kvalitet. Högskoleverkets utvärderingsprocess är omfattande och ställer stora krav och arbetsinsatser från de ämnen och utbildningar som ska utvärderas. Jag vill rikta ett tack till alla medarbetare och studenter som visat engagemang och genomfört den omfattande utvärderingsprocessen, kommenterar Karin Kjellgren, prodekan på Hälsouniversitetet.

Sammantaget finns utbildningarna vid sex universitet i landet: Göteborg, Linköping, Lund, Umeå och Uppsala samt vid KI i Stockholm.

Det finns tre bedömningsnivåer i HSV:s utvärderingar – mycket hög kvalitet, hög kvalitet och bristande kvalitet. Utbildningar med omdömena mycket hög kvalitet eller hög kvalitet uppfyller kvalitetskraven för högre utbildning. Utbildningar med omdömet bristande kvalitet uppfyller inte kvalitetskraven för högre utbildning.

Läs mer om kvalitetsutvärderingen inom logopedi här.

Text: Eva Bergstedt


2012-09-05Sidansvarig: johan.jager@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-11-08