Göm menyn

Hälsouniversitetets Fernströmpris till Tino Ebbers

Tino Ebbers, professor, tilldelas Fernströmpriset 2012 för sin banbrytande forskning kring kardiovaskulär funktion, i gränslandet mellan medicin och teknik.

EbbersTino Ebbers är professor i kardiovaskulär fysiologi. Han bedriver forskning inom kardiovaskulär fysiologi, i gränsskiktet mellan medicin och teknik, med fokus på bildgenererande tekniker för visualisering och kvantifiering av kardiovaskulär hemodynamik och funktion.
Tino Ebbers utbildades till civilingenjör vid Twente University i Nederländerna och blev teknisk doktor vid tekniska fakulteten vid Linköpings universitet. Han har alltid intresserat sig för utmaningar i gränssnittet mellan teknik och medicin.  I sin forskning har han utvecklat en helt unik forskningslinje som fokuserar på blodets flöde i hjärtat.
I forskningen har Tino Ebbers och hans kolleger huvudsakligen använt sig av magnetkameratekniken (MR), som gör det möjligt att kvantitativt mäta och avbilda funktionella förlopp i människokroppen, som blodflödeshastigheten, utan att utsätta den undersökta personen för skadlig strålning.
Flera av dessa metoder används nu över hela världen för att skapa informativa tidsupplösta tredimensionella bilder av blodflödet genom kärlen och hjärtats kammare. Tekniken används för att förbättra kunskapen om blodflödet i det friska och sjuka hjärtat och kärlsystemen, bland annat inom ramen för ett EU-projekt med andra ledande forskare från Europa.
Tino Ebbers har även varit mycket aktiv inom Centrum för medicinsk bildvetenskap och visualisering (CMIV), där han byggt upp en infrastruktur kring magnetkamerabaserad forskning.
Eric K. Fernströms Pris delas ut till en yngre, särskilt lovande och framgångsrik forskare. Fernström önskade speciellt att stimulera yngre forskare. Stiftelsen delar därför årligen ut ett nordiskt pris och sex priser till yngre forskare. Var och en av landets medicinska fakulteter utser sin egen pristagare.

Läs mer om Tino Ebbers forskning


2012-08-27Sidansvarig: johan.jager@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-11-08