Göm menyn

Nya diagnosmetoder för Alzheimers och levercancer utvecklas

Förslag till lösningar för att upptäcka levercancer på ett tidigt stadium och diagnosverktyg för Alzheimers sjukdom. Det är vad man hoppas uppnå i de två forskningsprojekt från Linköping som fått medel från BIO-X. Förhoppningen är att kunna vidareutveckla upptäckterna så att de blir till nytta för patienterna.

BIO-X efterlyser idéer från forskarsamhället som kan tillfredsställa behov eller lösa problem inom olika områden i samhället. I höstas efterlystes nya lösningar inom diagnostik som kan hjälpa vården att effektivare diagnosticera olika sjukdomar. Det genererade närmare 50 projektförslag från forskare vid universitet i hela östra Mellansverige. Tre projekt fick stöd, och två av dessa är från Linköpings universitet.

Katarina KågedahlDiagnosmetod för Alzheimers saknas idag

Katarina Kågedal är en ung forskare som försöker lösa Alzheimers gåta. Det är en sjukdom som gäckar forskarna och leder till ofantliga kostnader för sjukvården. Hon har nu upptäckt biomarkörer som kan vara avgörande för att kunna diagnosticera Alzheimers.
- Länge har man trott att Alzheimers sjukdom är en del av ett naturligt åldrande, men så är det inte. Det är en allvarlig sjukdom som är hundraprocentigt dödlig, säger Katarina Kågedal, docent och forskare vid Linköpings universitet.
Någon precis metod för att ställa diagnosen Alzheimers sjukdom finns inte idag. Samtidigt utvecklas det behandlingar som bara kommer att få full effekt om de ges i tidiga skeden. Katarina Kågedal har tilldelats medel från BIO-X för att verifiera den grupp biomarkörer som hon identifierat och kunna utveckla ett första diagnostiskt kit som kan användas för tidig diagnos av Alzheimers sjukdom.
Ett diagnostiskt verktyg som kan fånga upp patienter i tid för behandling bedöms få stor betydelse för vården liksom för möjligheten att utveckla nya läkemedel.


Tidig diagnos av levercancer kan rädda liv

Levercancer är en cancerform med hög dödlighet. Upptäcks tumören tidigt finns det goda chanser att bli frisk. En halv miljon människor får varje år levercancer, och ändå saknas en bra metod för att diagnosticera sjukdomen på ett tidigt stadium. Det hoppas Linköpingsforskaren Peter Påhlsson råda bot på.
Peter Pahlsson-    Orsaken till att dödligheten i levercancer är hög är att diagnosen ofta ställs för sent, berättar Peter Påhlsson, professor vid Linköpings universitet. Diagnosticeras patienten tidigt så går det oftast att operera framgångsrikt.
Det finns en grupp kolhydratstrukturer på leverprotein i blod som ändrar utseende vid cancer och forskargruppen har utvecklat proteiner som är tillräckligt små (peptider) för att kunna binda till dessa kolhydrater. Därmed finns grunden för att utveckla diagnostik som kan fånga upp tidiga fall av levercancer.
-    Vi vill rikta in oss på riskgrupper, personer med hepatit har förhöjd risk att utveckla levercancer, och förhoppningen är att denna metod ska kunna hjälpa dem, säger Peter Påhlsson.
Han tilldelas medel från BIO-X för att verifiera sin upptäckt och påbörja utveckling av diagnostik.

Vetenskapen blir patientnytta

De båda projekten kommer att få hjälp med bland annat patentfrågor och projektplanering, samt ekonomiska medel på upp till två miljoner vardera. Den tredje forskaren som fick medel från BIO-X är Chunde Li, forskare vid Karolinska Institutet, som har identifierat en gen-signatur i vävnadsprover som kan vägleda till rätt behandling av prostatacancer.
- Inom några år hoppas vi kunna få fram ett nytt diagnosticeringsverktyg för levercancer. Vi får nu hjälp med att ta vidare de upptäckter som vi gjort till att bli konkret patientnytta, stödet från BIO-X är till stor hjälp, säger Peter Påhlsson, professor.


Text: Susanne B Karlsson
Foto: Göran Billeson


Om BIO-X

BIO-X är ett program inom Uppsala BIO som stödjer både forskare och industri i utvecklingen av nya konkurrenskraftiga life science-produkter. I BIO-X utgår alltid projekten från behov inom sjukvården eller övriga samhället. BIO-X erbjuder en strukturerad process och finansiering. Målet är ett proof-of-concept eller motsvarande. www.uppsalabio.se/bio-x
 

Läs mer om Katarina Kågedals forskning

Läs mer om Peter Påhlssons forskning

 


2012-06-13Sidansvarig: johan.jager@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-11-08