Göm menyn

Populärvetenskaplig konferens nytt kursinslag

Studenterna på Hälsouniversitetets integrerade masterprogram arrangerar den 1 juni en populärvetenskaplig dag som kursmoment.

Idén prövas för första gången och det är studenterna på Hälsouniversitetets integrerade masterprogram som själva lagt upp programmet med tio kortföreläsningar om en knapp kvart. Plats är aulan i Hälsans Hus fredag den 1 juni start klockan 11.00 och avslutning 14.30.

Hanna Alleman framför en roll-up hon gjortÄmnena berör medicinsk pedagogik, omvårdnad, folkhälsovård, sjukgymnastik och arbetsterapi. Tanken är att alla i en brokig publik ska kunna förstå vad det handlar om.

– Det är våra egna studier vi ska presentera på ett lättfattligt sätt. Konferensen är ett nytt kursinslag, så det ska bli rätt spännande. Och nyttigt, ska man kunna jobba med kvalitetsutveckling är det viktigt – och blir allt viktigare - att kunna kommunicera med människor som har olika kunskapsbakgrunder, säger Hanna Alleman, som har en sjuksköterskeexamen i botten och dessutom en KY-utbildning i grafisk kommunikation – något som kommit väl till pass i marknadsföringen inför konferensen.

Och spännvidden på föreläsningarna speglar masterprogrammet, som integrerar sex olika huvudområden: arbetsterapi, folkhälsovård, logopedi, medicinsk pedagogik, omvårdnadsvetenskap och sjukgymnastik.

Masterstudenterna kommer till exempel att berätta sina studier av vårdchefers upplevelser av sin betydelse för lärandestyrt förbättringsarbete, om barn- och ungdomars hälsa/ohälsa innan de begår suicid, om stråldoser kan minskas vid skiktröntgen utan att bildkvalitén försämras, en jämförelse av kommunernas hälsokonsekvens- och miljökonsekvensbedömningar, sjukgymnastisk behandling av balansstörningar vid whiplash eller hur äldre personer använder sig av dataspelet Nitendo Wii.

– Nu hoppas vi få publik, förstås, och ser fram emot att få berätta om de arbeten vi gjort. Hur som helst är idén med en populärvetenskaplig dag ett bra inslag i utbildningen och ett roligt komplement till övriga seminarier kring våra studier, säger Hanna Alleman.

HU:s integrerade masterprogram vänder sig till de som vill arbeta med kvalitetsutveckling för en mer hälsoinriktad hälso- och sjukvård. Studentgrupperna får en kreativ mix av redan yrkesverksamma och sådana som gått vidare direkt från grundutbildningen. Det innebär i sig att studenterna får lära sig kommunicera över ämnesgränserna.

– När vi i höstas gick igenom examensmålen för programmet funderade vi en del på vilken kompetens studenterna behöver ha i ett framtida jobb med att till exempel leda förändringsprocesser. Man ställs då ofta inför uppgiften att på ett enkelt sätt sammanfatta idéer och kunskap för olika slags grupper, att göra det i form av en populärvetenskaplig konferens under utbildningen tyckte vi kunde vara en bra träning, säger Elaine Sjögren, programansvarig.


 

Text: Gunilla Pravitz


2012-05-30Sidansvarig: johan.jager@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-11-08