Göm menyn

Psoriasisforskning i nytt centrum

Ett effektivt läkemedel är målet för Ingrid Asp Psoriasis Research Centre, som invigdes vid Linköpings universitet onsdagen den 16 maj. Centret har namn efter donatorn som möjliggjort satsningen.

Charlotta EnerbäckForskningen kring hudsjukdomen som finns hos tre procent av befolkningen leds av docent Charlotta Enerbäck (bilden till höger), som tack vare donationen på tio miljoner kronor kunde rekryteras till LiU 2009.

– Vi är mycket tacksamma för donationen som gjort det möjligt att bygga upp en forskargrupp här i Linköping, sade Charlotta Enerbäck.

Inom loppet av tre år har gruppen växt till att nu omfatta sju personer varav tre doktorander. Det är en ung och hungrig grupp som söker svaret på många olösta frågor kring psoriasis. I december 2011 publicerades ett genombrott i förståelsen av sjukdomens orsaker, vilket öppnar för en ny läkemedelsstrategi med proteinet psoriasin som mål.

Andra angreppssätt handlar om genetik och epigenetik, inflammation och immunsystemets roll. Inom dessa områden ligger nu flera vetenskapliga artiklar och väntar på publicering.

Patienter med psoriasis har troligen en inflammation inte bara i huden utan i hela kroppen, och har därmed en förhöjd risk för hjärt-kärlsjukdom och är associerad med övervikt, typ 2-diabetes, höga blodfetter och ledbesvär.

– Det är en kunskap vi måste ta hänsyn till vid behandlingen av patienter, till exempel genom att ge dem livsstilsråd, sade Charlotta Enerbäck i sin presentation inför ett 50-tal åhörare.

Själva invigningen ägde rum i centrets nyinredda laboratorier på Hälsouniversitetet, där det röda (!) bandet klipptes av donatorn själv, Ingrid Asp.

Ingrid Asp klipper bandHennes donation förvaltas av en stiftelse där John Bjerker håller i klubban.

– Vi är stolta över att våra administrativa kostnader är i princip noll. Alla pengar vi råder över går direkt till forskning, sade Bjerker.

Linköpings universitet representerades av prorektor Karin Fälth-Magnusson och Hälsouniversitetets dekanus Johan D. Söderholm, som bägge uttryckte sin tacksamhet över donationen.

Donatorn Ingrid Asp klipper bandet till det nya forskningscentret. Foto: Åke Hjelm

 

 

Text: Åke Hjelm


2012-05-21Sidansvarig: johan.jager@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-11-08