Göm menyn

Nya anslag till forskning om folksjukdomar

Lions forskningsfond mot folksjukdomar delade i år ut 1,1 miljon kronor till forskare vid LiU.

Mottagare av anslag från Lions forskningsfond 2012Utdelningen ägde rum den 9 maj och leddes av Johan D Söderholm, dekanus vid Hälsouniversitetet och ordförande i Lions forskningsfond. Tjugo forskarstuderande fick 30 000 kronor var och sju forskare i början av karriären, så kallade postdoc, fick dela på 500 000 kronor.

Två av anslagsmottagarna höll föredrag och gav exempel på vad pengarna ska användas till. Jonna Idh studerar immunförsvarets vapen mot tuberkulos, ett globalt hälsoproblem som orsakar cirka två miljoner dödsfall varje år. Lasse Dahl Jensen undersöker hur syrebrist påverkar nybildning av blodkärl, med målet att minska risken för metastaser och nedsatt syn hos patienter med cancer eller ögonsjukdomar.

Lions forskningsfond bildades 1981 och stöder forskning om de stora folksjukdomarna. Fonden drivs ideellt i samverkan mellan tre Lionsdistrikt i södra Sverige och Hälsouniversitetet. Sedan starten har över 14 miljoner kronor delats ut till medicinsk forskning vid Linköpings universitet.

Foto: Yvonne Lagman

Mer om Lions forskningsfond

 

Text: Maria Karlberg


2012-05-11Sidansvarig: johan.jager@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-11-08