Göm menyn

Consensus utser Utmärkt Inspiratör

Hälsouniversitetets studentkår Consensus delar ut priset Årets Pedagog till den lärare som studenterna anser innehar en stor pedagogisk kompetens. Från och med i år delar Consensus och programsektioner även ut priset Utmärkt Inspiratör till personer som inspirerar studenterna på olika sätt.

Bland årets mottagare finns bland annat en studievägledare och en amanuens.
- Vi på Consensus anser att det är viktigt att uppmärksamma dem på våra utbildningar som brinner för det de gör och som inspirerar studenterna på olika sätt. Den nya utmärkelsen Utmärkt Inspiratör kompletterar utmärkelsen Årets Pedagog och det kommer att visa lärarna att vi uppskattar den tid de lägger ner på oss studenter, säger Therese Björn Johansson, vice kårordförande med ansvar för utbildningsfrågor Consensus.

Consensus anser att pedagogisk meritering ska vara lika viktigt som akademisk meritering vid rekrytering av nya lärare. Dessa utmärkelser är ett sätt att visa ledningen på både universitet och fakultet att studenterna värdesätter goda pedagoger och inspiratörer och att de är viktiga för kvaliteten på våra utbildningar.
- Att studentkåren och programsektionerna vid Hälsouniversitetet utser Årets Pedagog och Utmärkt Inspiratör visar att våra studenter ser betydelsen av bra lärare och goda inspiratörer för pedagogisk utveckling. Det stärker vår kvalitet i undervisningen och utvecklar ett studentcentrerat arbetssätt. Det är bra att goda insatser i utbildning premieras, och det är genom studenterna vi får bevis på att vi bedriver bra utbildningar, säger Karin Kjellgren, prodekanus Hälsouniversitetet.

Utdelningsceremonin för Årets Pedagog och Utmärkt Inspiratör  äger rum torsdag den 10:e maj klockan 15:30 på Café Örat/Kårhuset Örat, Campus US.  Under eftermiddagen kommer det att bjudas på lättare tilltugg och oslagbart sällskap.

Årets Pedagog är en utmärkelse som syftar till att premiera goda pedagoger vid Hälsouniversitetet och visa dem uppskattning från studenternas sida. Denna utmärkelse delas ut till en lärare per läsår, nomineras av studenter och utses av ett programöverskridande utskott.

Årets Pedagog 2012
Kajsa Johansson - Sjukgymnastprogrammet

Utmärkt Inspiratör är en utmärkelse som införts av Consensus och sektionerna vid Hälsouniversitetet och syftar till att premiera personer på de respektive utbildningarna som inspirerar studenterna på olika sätt. Denna utmärkelse delas ut av sektionerna och mottagaren av utmärkelsen väljs av respektive sektionsstyrelse.

Utmärkt Inspiratör
Arbetsterapeutprogrammet:  Jane Holstein - Arbetsterapeutprogrammet
Biomedicinska analytikerprogrammet:  Andreas Eriksson - Farmakologen
Logopedprogrammet:  Maria Malmsten – Klinisk logoped
Läkarprogrammet: Jonas Andersson – Histologiamanuens
Programmet i medicinsk biologi:  Karin Persson - Farmakologen
Sjukgymnastprogrammet:  Paul Erixson - Sjukgymnastprogrammet
Sjuksköterskeprogrammet i Linköping:  Ann-Christin (Titti)  Josefsson - Studentenheten
Sjuksköterskeprogrammet i Norrköping:  Patrik Rytterström - Sjuksköterskeprogrammet
 


2012-05-02Sidansvarig: johan.jager@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-11-08