Göm menyn

Trauma i barndomen påverkar hälsan som vuxen

Övergrepp i barndomen påverkar både barndomen och vuxenlivet negativt. På torsdag föreläser Carl-Göran Svedin, professor i barn- och ungdomspsykiatri vid Hälsouniversitetet, på temat ”Barndomstraumats betydelse för den psykiska
hälsan under uppväxten”.

Carl-Göran SvedinCarl-Göran Svedins forskning handlar om hur barnmisshandel och sexuella övergrepp påverkar barn, men även hur det påverkar dem senare, när de blivit vuxna. Traumatiska upplevelser kan vara förödande för barn och deras fortsatta utveckling. Studier visar att de löper större risk att utveckla psykosociala svårigheter och symptom under uppväxten och senare i livet.
-    Det är lättare för ett barn att komma över otursrelaterade trauman, som exempelvis en olycka. Det är svårare att komma över ett trauma när det är någon person som gjort något mot barnet. Allra svårast är det om man blivit utsatt för övergrepp av någon närstående, berättar Carl-Göran Svedin.
10-13 procent av flickorna har före 18 års ålder upplevt penetrerande övergrepp om man räknar in övergrepp från jämnåriga, för pojkar är siffran 3-4 procent. I annan forskning tar man ofta bara med övergrepp som utförs av en förövare som är minst fem år äldre.
-    Det är lika traumatiserande att bli utsatt för övergrepp från en jämnårig som från en vuxen.

Anmälningarna ökar
Aga är ett annat problem som Carl Göran Svedin har forskat kring. 10-15 procent av barnen blir slagna i hemmet. Antalet polisanmälningar vad gäller misshandel och övergrepp ökar. Men det innebär inte att man kan säga att problemet är värre nu än tidigare, det kan lika väl handla om att anmälningsbenägenheten ökat.
- Idag saknas evidensbaserad forskning kring hur man ska kunna minska övergreppen. Det går inte heller att visa hur effektiv behandlingen är av utsatta barn och ungdomar, liksom behandlingen av förövare. Forskningens uppgift är att täppa igen kunskapsluckorna.
- Tyvärr är det svårt i vår stressade tid att nå ut med kunskapen från vår forskning till dem som jobbar med barn och unga. Det är alltid enklare med konkret kunskap, som bot mot en viss sjukdom. Kunskap om barn som far illa borde till exempel vara ett stående inslag i en socialarbetares vardag. Det behövs specialistkompetens vid mötet med utsatta barn, det räcker inte med de baskunskaper man får i exempelvis socionomutbildningen.
Alla som jobbar med traumatiserade barn har här möjlighet att ta del av de senaste forskningsrönen, andra intresserade är självklart också välkomna.

 

Forskning i framkant torsdag 19 april

Barndomstraumats betydelse för den psykiska hälsan under uppväxten
Föreläsare: Carl-Göran Svedin, professor i barn- och ungdomspsykiatri
Tid & Plats: torsdagar kl. 15:30-16:30, Elsa Brändströmsalen (Södra entrén, ingång 1, plan 9), Universitetssjukhuset i Linköping.
 

Text: Susanne B Karlsson


2012-04-13Sidansvarig: johan.jager@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-11-08