Göm menyn

Riksdagsledamöter tar pulsen på LiU

När läkarutbildningen byggs ut i Sverige bör 48 platser hamna vid Linköpings universitet. Universitetsledningen har fått tillfälle att lobba på toppnivå för sin ambition, då Folkpartiets ledamöter i riksdagens utbildningsutskott besökt Hälsouniversitetet och Campus Valla.

– Vi har en läkarutbildning som flera gånger blivit rankad som bäst i landet, både av Högskoleverket och tidigare studenter. Satsningen på Vrinnevi i Norrköping som ett fullvärdigt universitetssjukhus och en stärkt samverkan med Ryhovs sjukhus i Jönköping ger goda förutsättningar för att bygga ut utbildningen ytterligare, säger Johan Dabrosin Söderholm, medicinska fakultetens dekanus.
Också inom forskningen blåser delvis nya vindar. I höst lägger regeringen fram en ny proposition för forskning och innovationspolitik.
– Vi vill peka på den unika styrka LiU har i gränsområdet medicin-teknik, en forskningssektor som blir allt viktigare för utvecklingen av morgondagens hälso- och sjukvård, säger Söderholm.
I den folkpartistiska delegationen ingår Karin Granbom-Ellison, Tina Acketoft och Nina Lundström, alla ledamöter i riksdagens utbildningsutskott, Sophie Enerskog, politisk sekreterare samt Reza Zarenoe, landstingsledamot, audionom och tinnitusforskare. Deras avsikt är att informera sig om forskningen och förutsättningarna för att utveckla universitetets styrkeområden.

CMIV


2012-04-11Sidansvarig: johan.jager@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-11-08