Göm menyn

Simeon Mining hedersdoktor vid Hälsouniversitetet

Den kenyanska professorn Simeon Mining blir hedersdoktor vid Hälsouniversitetet (HU), Linköpings universitet.  Han har bidragit till att skapa kulturell och mänsklig förståelse mellan kenyanska och svenska studenter och fakultetskollegor.

Simeon MiningSimeon Mining rekryterades 1993 till Faculty of Health Sciences, Moi University i Eldoret Kenya. Påföljande år, 1994, utsågs han till koordinator för ett  fakultetsutbyte med Hälsouniversitetet (HU) i Linköping.  Samarbetet startade när Hälsoministeriet  i Kenya i slutet av 80-talet beslutade att starta sin andra läkarutbildning och kontaktade HU för att få stöd i uppbyggnaden av en innovativ utbildning vid Moi University.  Simeon Mining har under hela vårt samarbete arbetat med engagemang och initiativrikedom för att göra vårt samarbete framgångsrikt och utvecklande för alla parter. Han har bidragit till att skapa kulturell och mänsklig förståelse mellan kenyanska och svenska studenter och fakultetskollegor.

Simeon Mining är född 1957 och bor i Eldoret Kenya. Han fick sin medicinska grundutbildning till veterinär i Sovjetunionen 1979-1985, varefter han arbetade vid ett forskningsinstitut i Kenya en kort tid innan han fullföljde sin forskarutbildning i Liverpool (1988/92). Avhandlingsarbetet grundade sig på det kenyanska arbetet där man noterat en minskad/fördröjd sjuklighet i AIDS bland HIV-smittade som också varit utsatta for parasitangrepp och hade stegrade cytokinhalter som tänkbar indikator för immunitet mot parasiter i allmänhet. Simeon Mining har i sitt vetenskapliga arbete visat att han väl kunnat överbrygga de studiekulturella skillnaderna mellan Öst- och Västeuropa och en spirande Östafrikansk akademisk kultur.
 

Under nästan 20 år finansierades utbytet mellan HU och Moi University genom Hälsoministeriets beslut att avsätta ett par miljoner kronor per år av det Sida-finansierade hälsobiståndet till Kenya.  Simeon Mining har hållit i stora delar av det omfattande ansökningsarbetet till Hälsoministeriet i Nairobi och Sidas huvudkontor i Stockholm.  När Sida minskade det direkta hälsobiståndet till Kenya var hans insats direkt avgörande för fortsatt finansiering av samarbetet med medel från Linnaeus/Palme.
 

Utbytet med Moi University har också inneburit att ett stort antal HU-studenter och lärare fått en unik inblick i och förståelse för de hälsoproblem som är typiska för ett utvecklingsland.  Han har dessutom bidragit till samarbete på specialistnivå. Ett exempel är samverkan inom kirurgi och ortopedi där forskare och specialister från Linköping på ett framgångsrikt sätt bidragit till ökad kompetens- och metodutveckling hos kollegor i Eldoret.
 

Simeon Mining har under alla de år samarbetet pågått tagit emot våra besökare med en gästfrihet och en omtanke som vi har haft svårt att återgälda.  I vårt arbete med Simeon Mining har vi ständigt blivit påminda om hur mycket vi alla har att lära av varandra och Simeon Mining har alltid sett till att utbytet gått i båda riktningarna.

 

Text: Susanne B Karlsson


2012-03-21Sidansvarig: johan.jager@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-11-08