Göm menyn

Varannan läkemedelsbiverkning var onödig

Läkemedelsbiverkningar orsakar stort lidande och utgör en tung ekonomisk börda för sjukvården. Nu visar en global studie ledd från Linköpings universitet att hälften av alla biverkningar hade gått att förebygga.

pillerResultaten som bygger på 24 originalstudier av totalt 73 000 patienter i fyra världsdelar publiceras nu i den vetenskapliga onlinetidskriften PLoS One.

– Det är den första sammanställningen av ett så stort antal patienter. Andelen biverkningar som hade varit möjliga att förebygga är något högre än förväntat, säger Staffan Hägg, professor i klinisk farmakologi vid Linköpings universitet.

I projektet som är ett samarbete mellan LiU och Nordic School of Public Health (NHV) har Katja Hakkarainen och Khadidja Hedna gått igenom 22 vetenskapliga artiklar med resultat från Asien, Australien, Europa och Nordamerika. Bland 48 797 vuxna akutpatienter hade två procent drabbats av ”onödiga” läkemedelsbiverkningar. Av alla biverkningar i den gruppen hade 52 procent kunnat förebyggas. Motsvarande siffror bland 24 128 inlagda patienter var 1,6 respektive 45 procent.

De granskade studierna hade alla använt vedertagna definitioner på läkemedelsbiverkning. En biverkning bedömdes som möjlig att förebygga när något avvikit från standarden, till exempel när läkemedlet getts i fel dos eller patienten inte övervakats på rätt sätt.

– Vårt arbete beskriver storleken på problemet. Nästa steg är att titta på vilka åtgärder som kan få ner andelen förebyggbara biverkningar på ett kostnadseffektivt sätt, säger Staffan Hägg.

Till hösten 2012 räknar han med att få fram unika data från en befolkningsbaserad studie av 5 000 patienter i Östergötland, som kan ligga till grund för sådana bedömningar.

Artikel:
Percentage of patients with preventable adverse drug reactions and preventability of adverse drug reactions – a meta-analysis av Katja M. Hakkarainen, Khadidja Hedna, Max Petzold och Staffan Hägg. PLoS One 7(3) 15 mars 2012.

Kontakt:
Staffan Hägg, professor, 010-1034422, staffan.hagg@liu.se
 

 

Åke Hjelm 2012-03-16


2012-03-19Sidansvarig: johan.jager@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-11-08