Göm menyn

Pedagogiska verktyg i handledningsfunktionen

Kliniska adjunkter anordnade för sjunde  året i rad en intressant konferens där ca 100 huvudhandledare deltog.  Temat var ”Pedagogiska verktyg i handledningsfunktionen”.  Det var en välbesökt utbildningskonferens för huvudhandledare i Landstinget i Östergötland (LiÖ)  som gick av stapeln 8 Mars 2012.

HandledarkonferensDagen inleddes med en presentation av de kliniska adjunkterna, landstingspedagog och VFU studierektor LiÖ. Även representanter från LiÖ och HU var inbjudna för att inleda dagen; Mats Uddin, HR-direktör, LiÖ, Karin Kjellgren, professor HU och Susanne Kvarnström, HR-strateg LiÖ. Alla poängterade betydelsen av den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) där kompetenta handledare är en förutsättning för en väl fungerande VFU. Även vikten av att tänka nytt då studentantalet ökar och trots ökad kvantitet viktigt med bibehållen kvalité.

Madeleine Abrandt Dahlgren, Professor i Pedagogik, Pedagogiskt centrum HU och Malin Södling Sjuksköterska/huvudhandledare Thorax avd.6 på Hjärt- och Medicincentrum var inbjudna att föreläsa om reflektion och Peer Learning. Föreläsningarna handlade bl. a. om: vad är Peer learning utifrån teoretisk grund, forskning, möjligheter och begränsningar med praktiska exempel på hur handledning enligt denna modell kan gå till och betydelsen av reflektionen innan, under och efter. Fyra studenter var inbjudna för att ge sin bild över hur de upplevt att göra sin VFU enligt handledningsmodellen Peer Learning. De hade bara positiva upplevelser av Peer learning och hade känt sig mera trygga i denna handledningsmodell då de kunnat stötta varandra i olika moment. 

Eftermiddagen fortsatte sedan med gruppdiskussioner. Diskussionsfrågorna handlade om Peer learning och nedskrivna tankar utifrån dessa frågor samlades in för att fortsätta arbeta vidare med på varje centrum.

Sista programpunkten för dagen var en föreläsning av Inger Hansson, föreläsare och författare: Titeln var: hur kommunicerar du? Budskapet handlade bl.a. om: självkänsla och stolthet, hur vi ska få tiden att räcka till, hur vi kan undvika energi tjuvar såsom missförstånd, missnöje och oro och hur vi kan starta ”lugn- och rosystemet”. Allt detta för att vi ska bli bättre rustade för att ta hand om våra studenter och patienter då det är viktigt med balans i sitt egna liv för att orka. Hennes föreläsning berörde oss alla med både skratt och gråt.

Konferensen avslutades med ett stort tack till de deltagande huvudhandledarna för det viktiga arbete de utför samt utvärdering av dagen.

Handledarkonferens


Text: Maria Vanhanen
 


2012-03-19Sidansvarig: johan.jager@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-11-08