Göm menyn

Bättre behandling av bröstcancer med mer kunskap

Dödligheten i bröstcancer har minskat med nya målinriktade behandlingar. Bröstcancer betraktas som en sjukdom i statistiken och vad gäller risker, men som flera olika former när man behandlar den. Risken för återfall är exempelvis olika beroende på typen av bröstcancer.  Det berättar Olle Stål, professor i experimentell onkologi, som föreläser i Forskning i Framkant på torsdag.

Olle StålOlle Stål är civilingenjören som vill bota bröstcancer. Han började som forskningsingenjör och gjorde cellmätningar och undersökte hur cancerceller skiljer sig från vanliga celler.
Hans egen avhandling handlade om cytometri på bröstcancer. Efter det var han fast i ämnet och idag har han en egen forskargrupp som forskar på hur man kan behandla bröstcancer mer effektivt.
- Vi har blivit bättre på att behandla sjukdomen, men vi kan bli ännu bättre. Ju mer vi förstår om sjukdomen, desto bättre behandling kan vi erbjuda patienten, säger Olle Stål.

Den förbättrade prognosen för bröstcancer beror dels på att upptäckten av sjukdomen oftare sker på ett tidigt stadium, dels på framgångar med nya målinriktade behandlingar. Idag erbjuds patienten behandlingar anpassade efter egenskaperna hos just hennes bröstcancer.
- Inom bröstcancer var man tidigt ute med differentierad behandling av cancer. Tankar om målinriktad behandling fanns redan på 70-talet.
Bröstcancer betraktas som en sjukdom vad gäller risker, men har man ett tumörbiologiskt perspektiv kan man dela upp bröstcancer i tre till fem subgrupper, som har olika mönster. Den enklaste indelningen är hormonreceptorpositiv bröstcancer, som står för cirka 75 procent av alla insjuknanden, HER2-positiv bröstcancer, som står för 10-15 procent av insjuknandena, och den tredje gruppen, som  varken är det ena eller andra och står för cirka 10-15 procent av sjukdomsfallen.

Den första gruppen, hormonreceptorpositiv bröstcancer, har risk för sena återfall, den sista gruppen har å andra sidan liten risk för sena återfall men i gengäld ett snabbt sjukdomsförlopp.
-  Idag utgår man från dessa tre grupper av bröstcancer när man väljer behandling. Då kan risken för återfall minska med 50 procent i grupp ett och två.
Den tredje gruppen har man dock ingen bra målinriktad behandling för idag. De får främst cellgifter, men det finns också flera idéer och försök med kompletterande behandling.
- Vi försöker förstå orsakerna till varför behandlingen inte lyckas i en del fall. Där är vår forskning idag. Vi försöker förstå resistensmekanismer och hitta nya måltavlor för behandling, säger Olle Stål.


FAKTA: Forskning i framkant 23 februari

Bröstcancer – en sjukdom eller många olika? Ju mer vi förstår desto bättre behandling
Olle Stål, professor i experimentell onkologi 
Torsdag 23 februari, klockan 15.30-16.30
Elsa Brändström-salen, plan 9 på Universitetssjukhuset i Linköping (ingång Södra entrén)

Mer om Olle Ståls forskning
Forskning i framkant - hela vårens program

 


2012-02-17Sidansvarig: johan.jager@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-11-08