Göm menyn

Hennes hjärtforskning ger eko i världen

Hennes första forskningsprojekt ansågs livsfarligt för patienterna. Men alla överlevde och resultaten gav eko världen över. Sedan dess har hjärtläkaren och professorn Eva Swahn skördat framgångar på löpande band. Nu står hon på tröskeln till att bli företrädare för alla Europas kardiologer.

Professor Eva SwahnDet var i tidigt 1980-tal som Eva Swahn först satte sin fot på Universitetssjukhuset, dåvarande Regionssjukhuset i Linköping.

– Jag hade fått en bra grund som kliniker i Jönköping, där jag gjorde första delen av min specialisttjänstgöring. Men som en ständigt frågvis och nyfiken person saknade jag de argument man kan få på ett universitetssjukhus.

Någon tanke på att bli forskare hade hon inte. Men professor Lars Wallentin, numera vid Uppsala universitet, letade efter en doktorand till en studie av patienter med liten eller hotande hjärtinfarkt.

– Vi skulle testa att göra ett tidigt arbetsprov på patienterna, vilket på den tiden var emot alla rekommendationer, det ansågs rent av livsfarligt!

TestcykelUnder två år satte Eva Swahn 400 patienter på testcykeln med EKG för att ta reda på vilka som hade kvarvarande syrebrist i kranskärlen. De som inte hade några förändringar fick åka hem, men vilken behandling skulle de övriga ha?

– Vi beslöt då att pröva med den lilla dosen acetylsalicylsyra, också det för första gången i världen. Sedan dess har vi testat olika strategier för såväl små som stora infarkter och nått stora framgångar.

Under analysen av det tidiga arbetsprovet upptäckte Eva Swahn att detta inte kunde förutsäga allvaret i sjukdomen på samma sätt för kvinnor som för män.

Dessa fynd tände ett intresse för att studera skillnader mellan könen när det gäller diagnostik, riskbedömning och behandling av hjärt- och kärlsjukdom, och på senare tid även njurfunktion och benägenhet för blödningar.

– Våra registerstudier har visat att kvinnor inte får lika mycket läkemedel, och inte samma läkemedel, som män. De får inte heller lika ofta ballongvidgning som män. Jag är inte säker på att de behandlas sämre, men annorlunda, säger Eva Swahn.

Hon är fortfarande ganska ensam om att forska kring könsskillnader i hjärtsjukvården, och aktar sig noga för att dra några politiska växlar på resultaten. När tv-serien ”Om ett hjärta” visades 2008 protesterade hon i en debattartikel tillsammans med andra kardiologer mot den förenklade bild som gavs.

– Otroligt att SVT kunde sända en sådan serie helt utan faktagranskning!

Snarare än att bara se till skillnader mellan könen vill hon nu gå närmare in på individuella faktorer som påverkar sjukdomsförlopp och behandlingsmöjligheter, till exempel socioekonomi och genetik. Sverige är extra lämpat för sådana studier tack vare våra unika register och inte minst de fyra sista siffrorna i våra personnummer. Det heltäckande hjärtregistret Swedeheart (tidigare Riks-HIA) har sitt upphov i Linköping där ett regionalt HIA-register startades redan 1984.

Kardiologen Eva Swahn– En enorm guldgruva som forskare i andra länder sneglar avundsjukt på.

Registren är avidentifierade, men studierna innebär liksom all annan medicinsk forskning svåra etiska överväganden. Eva Swahn är engagerad i frågorna bland annat genom LARC, universitetets och landstingets stödenhet för klinisk forskning, där forskare får råd om det digra regelverket men också statistik, protokollskrivande med mera.

Parallellt med forskningen lägger hon fortfarande mycket tid och energi på kliniken. Hon drar ingen gräns mellan forskningen och det kliniska jobbet. Kombinationen är fruktbar men också oförutsägbar.

– Kardiologiska kliniken är ett fantastiskt ställe att jobba på. Jag har varit på väg både till Karolinska institutet och Södersjukhuset i Stockholm, men varje gång valt att stanna i Linköping. En styrka är att skrankorna mellan institutioner och avdelningar inte är så höga.

Vid sidan om det dagliga jobbet har Eva Swahn varit ordförande i Svenska Cardiologföreningen och Svenska Hjärtförbundet och nu står ett annat, prestigefyllt uppdrag för dörren. Hon är en av tre nominerade till posten som president elect i European Society of Cardiology (ESC), där hon nu är en av vicepresidenterna med ansvar för kommunikation och mediafrågor.

ESC med högkvarteret European Heart House ovanför Antibes på franska Rivieran har medlemmar i 54 länder och är en tung instans inom hjärtsjukvården. Den som väljs blir president elect i två år, därefter president i två år och slutligen ”past president” i två år.

I så fall en mäktig avslutning på ett yrkesliv som kunnat få en helt annan inriktning.

– Jag hade aldrig en tanke på att bli läkare utan började med kemi. Men syrran som läste på Karolinska institutet övertalade mg att söka dit. Det har jag aldrig ångrat, säger Eva Swahn.

Hon har dock en svaghet för arkitektur. Något som får utlopp på den gotländska familjegården där hon ritat och byggt ett båtsmanstorp på egen hand. Där njuter hon av friden några veckor varje sommar.

Men infödd gotländska är hon inte, det hörs på dialekten som mer hör hemma i Stockholmstrakten.

– Jag är född i Vaxholm av finska föräldrar och uppvuxen de första sju åren i Hasseludden på Värmdö. Pappa var ingenjör men ville bli bonde, läste några lantbrukskurser på Hermods och köpte en gård på Gotland. Där bodde jag hela skoltiden.

Nu är det ett hus vid Stångån i Linköping som är den fasta punkten tillsammans med äkta mannen sedan 1999, Göran Stenberg.

Stångån, Gotland och Rivieran: Eva Swahn är helt nöjd med sina hållpunkter i världen.

 

Hjärtinfarkten i fokus

MR-bild på hjärta vid infarktEtt hjärta med stor infarkt i vänster hjärtkammares framvägg (vit). Hjärtat är avbildat från sidan i magnetkamera. Så här utbredd kan skadan bli om man väntar för länge med att söka vård. Bilden är hämtad från en patient som deltagit i MrSTEMI-studien vid CMIV.

Om European Society of Cardiology
 

Mer om Eva Swahns forskning


Text: ÅKE HJELM
Foto: GÖRAN BILLESON


2012-02-10Sidansvarig: johan.jager@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-11-08