Göm menyn

Forskning i framkant: öppna föreläsningar på US

Hur farligt är det att bli biten av en fästing? Bröstcancer – en sjukdom eller många olika?
Det är två frågor som kommer att tas upp i vårens ”Forskning i framkant”.  Föreläsningsserien är öppen för allmänheten och kan också följas som webbteve.


”Doktorn, hur farligt är det egentligen att få ett fästingbett?” Den frågan, hämtad ur den kliniska vardagen, fick Pia Forsberg, professor i infektionsmedicin vid Hälsouniversitetet, att starta studien STING. 
- Av de uppemot 3.000 fästingar vi samlat in har vi hitintills funnit Borrelia i var femte. Trots det är det väldigt få av de bitna som sökt vård för några sjukdomssymtom, säger Pia Forsberg.
Även om både Borrelia och i än högre grad TBE-viruset kan orsaka allvarliga symtom vill hon tona ner skrämsellarmen, och det genom att en gång för alla reda ut hela problembilden.  Den tredje maj berättar hon om sin forskning.

Bröstcancer – en sjukdom eller många olika?
Bröstcancerfallen har stadigt ökat under de senaste 50 åren, men trots detta minskar dödligheten sedan en tid tillbaka. Den förbättrade prognosen efter insjuknandet beror dels på att upptäckten oftare sker på ett tidigt stadium, dels på framgångar med nya behandlingar.
- Bröstcancer är en heterogen grupp av sjukdomar och i dag erbjuds patienten ofta alternativa behandlingar beroende på egenskaperna hos just hennes bröstcancer. Ju mer vi förstår om dessa sjukdomar desto bättre behandling. Det säger Olle Stål, professor i experimentell onkologi vid Hälsouniversitetet, som föreläser den 23 februari.

Vårens föreläsningsserie omfattar fem föreläsningar, se hela programmet nedan. Föreläsningsserien lyfter fram den spännande forskning som sker i regionen. Det är ett samarbete mellan Hälsouniversitetet och Universitetetssjukhuset i Linköping.  Föreläsningarna är öppna för allmänheten och läggs senare upp på webben.
 

Forskning i framkant program våren 2012


Torsdag 9 februari
Gamla och nya riskmarkörer för hjärt- och kärlsjukdomar vid typ 2-diabetes

CarlJohan Östgren, professor i allmänmedicin

Torsdag 23 februari
Bröstcancer – en sjukdom eller många olika? Ju mer vi förstår desto bättre behandling

Olle Stål, professor i experimentell onkologi 

Torsdag 8 mars
Immunförsvarets centrala betydelse för hälsa och sjukdom

Jan Ernerudh, professor i klinisk immunologi

Torsdag 19 april
Barndomstraumats betydelse för den psykiska hälsan under uppväxten

Carl-Göran Svedin, professor i barn- och ungdomspsykiatri

Torsdag 3 maj
Fästingburna infektioner – hur farligt är det att bli biten av en fästing?

Pia Forsberg, professor i infektionsmedicin
   


 


2012-01-31Sidansvarig: johan.jager@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-11-08