Göm menyn

Åldrandeprocesser viktiga för utveckling av Alzheimers

Åldrandets effekter på nervcellen kan leda till att Alzheimers sjukdom utvecklas, visar en ny avhandling från Hälsouniversitetet. Alzheimers är den vanligaste demenssjukdomen – med cirka 7 500 nya fall varje år i Sverige – men de bakomliggande sjukdomsmekanismerna är fortfarande inte är klarlagda.

Åldrandeprocesserna har till stor del underskattats i tidigare forskning, hävdar Lin Zheng, doktorand i experimentell patologi, som nu visar att sådana effekter resulterar i ansamling av det skadliga proteinet beta-amyloid i delar av nervcellen. Detta protein orsakar i sin tur läckage av ämnen som bidrar till att nervceller dör.
När en människa åldras ställs ökade krav på cellernas renhållningssystem, där lysosomerna är en viktig del. Om det inte fungerar samlas felaktiga eller uttjänta organeller i cellerna i stället för att rensas bort och återvinnas.

Åldrandet innebär också att cellerna i ökande grad utsätts för farliga molekyler, till exempel fria syreradikaler. Lin Zheng har studerat hur nervcellskulturer reagerade när syrehalten höjdes, från den naturliga nivån i cellen på 8 procent till 20 respektive 40 procent. Följden blev att alltmer beta-amyloid ansamlades i lysosomerna, vilket är karakteristiskt i Alzheimerdrabbade nervceller, att membran bröts ned och celler i allt snabbare takt begick självmord (apoptos).
Zhengs arbeten visar hur åldrandet kan spela en tydlig roll vid utvecklingen av Alzheimers sjukdom. Mekanismer som tidigare inte varit kända kan vara involverade och bli föremål för utveckling av framtida behandlingsstrategier.

Resultaten i avhandlingen stöder också hypotesen att olika typer av stress, liksom yttre våld mot huvudet, kan bidra till sjukdomsutvecklingen.
Lin Zheng ingår i professor Jan Marcussons forskargrupp som studerar patogenesen vid Alzheimers sjukdom.
– Tillsammans med proteinkemister och samhällsvetare bildar vi nu ett LiU-kluster som med små medel lyckats komma långt i forskningen kring den svåra och ännu obotliga sjukdomen, säger Jan Marcusson.
 
Avhandling:
Lysosomal involvement in the pathogenesis of Alzheimer’s disease av Lin Zheng. Den läggs fram fredag 3 februari kl 13:00 i Berzeliussalen, Linköpings universitet Campus US, Linköping. Opponent är professor Lars Nilsson, Uppsala universitet.

Kontakt:
Lin Zheng +46(0)8-58585454, +46(0)73-6359553, lin.zheng@liu.se
Jan Marcusson +46(0)70-5717033, jan.marcusson@liu.se

Text: Åke Hjelm


2012-01-30Sidansvarig: johan.jager@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-11-08