Göm menyn

Ny utbildning ger sjuksköterskor större ansvar

Hälsouniversitetet är först i landet med en utbildning där sjuksköterskor kommer att överta delar av läkarnas arbete.
- Sjukvården har en hierarkisk struktur. Vi är mogna för att ta ett nytt steg nu, säger Pia Yngman-Uhlin, universitetslektor som ansvarar för utbildningen.

Pia Yngman-UhlinDet är sjuksköterskor som redan är specialiserade inom kirurgi som nu får möjlighet att gå den nya utbildningen på masternivå. Förebilden finns i USA och Storbritannien där liknande utbildningar funnits länge och gett goda resultat för vården. Genom utbildningen kommer sjuksköterskorna att kunna avlasta läkarna en del av deras uppgifter, däribland in- och utskrivningssamtal, information till patienten, ordination för dropp och bedömning av smärtlindring.

- Vissa saker tar för lång tid i vården. Genom att öka kompetensen för specialistsköterskorna så kan arbetet flyta bättre och leda till kortare vårdtider. Patienterna får på så vis snabbare hjälp, säger Pia Yngman-Uhlin (bilden).

Initiativet kommer bland annat från läkare på Universitetssjukhuset i Linköping.

- Det handlar om att underlätta det totala arbetet. Idag görs av tradition vissa uppgifter av läkarna samtidigt som det alltså går att höja kompetensen bland sjuksköterskorna, säger Pia Yngman-Uhlin.
 

Hon tror och hoppas att utbildningen kan få efterföljare även inom andra delar av vården.
- Det är dags att se över hierarkin och titta över om någon annan kan göra jobbet lika bra.
Utbildningen har 16 platser och börjar i februari, den sträcker sig över två år på halvfart.
 

Marie Stenlund, specialistsjuksköterska inom kirurgisk omvårdnad, är en av deltagarna. Hon har jobbat i nio år som sjuksköterska.

- Vi ser att doktorerna idag har en tung arbetsbörda. De slits mellan operation, mottagning, forskning och arbete på vårdavdelningarna. Själva arbetet på avdelningarna blir eftersatt, vårdprocessen kring patienterna är för långsam och konsekvensen blir en lång väntan för dem, säger Marie Stenlund som ser fram emot att få ett utökat ansvar i sitt jobb.

Men hon har också mött kommentarer från en del läkare som frågar sig hur ansvarsfördelningen kommer att se ut.

- Jag tror det mest handlar om att de inte har fått tillräcklig information om vad utbildningen går ut på. Det arbete vi tar över från dem är det de har minst tid till. Och vi kommer alltid att ha en medicinskt utbildad handledare att stämma av våra beslut med, säger Marie Stenlund.

 

Text: Eva Bergstedt


2012-01-19Sidansvarig: johan.jager@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-11-08