Göm menyn

Etiskt forum bjuder på spännande föreläsningar

Allt från djurförsök till forskningsfusk kommer att avhandlas under vårens öppna föreläsningsserie Etiskt Forum.

Etiskt forum är öppna föreläsningar för alla med intresse för etiska frågor. Under 2011 fick Etiskt Forum ny kostym och gick från att tidigare ha varit en seminarieserie med diskussioner till att bli en föreläsningsserie.
- Valet av tema under våren 2012 speglar den aktuella debatt som pågått de senaste åren kring frågor om etisk contra oetisk forskning och att det är svårt att dra skarpa gränser. Vi har heller ingen tidsmaskin så att vi kan avgöra vilken nytta ett forskningsprojekt kan ha. Exempelvis har vi just nu en aktuell debatt kring det stora Life gene projektet, ett nationellt projekt där man vill samla 500.000 personers uppgifter, och som nu i december stoppades med hänvisning till att syftet var för brett beskrivet. Det berättar Ulrika Swartling, forskare vid Avdelningen för Pediatrik och ansvarig för Etiskt forum.
Fredrik Nyström är en forskare som är van att sticka ut hakan. För det har han fått motta en del kritik. Den 13 mars föreläser han på temat ”Att våga stå för det oväntade - framgångsrik forskning kräver mod att berätta vad man verkligen hittat”
- Det känns viktigt att lyfta fram en sådan person som vågar sticka ut hakan och stå för det han tror på, säger Ulrika Swartling.
Målet med föreläsningsserien är att komplettera utbildningarna och arbetet på klinik, och att lyfta fram aktuella etiska problem. Alla är även välkomna att höra av sig och föreslå föreläsare och teman inför kommande terminer.
Först ut av föreläsarna 2012 är Stellan Welin, professor i bioteknologi vid IMH, som den 17 januari föreläser på temat: ” Från organdonationer till konstgjort kött - Är cellodling och tissue engineering framtidens forskning.”.

Hela programmet för Etiskt forum hittar du här


2012-01-16Sidansvarig: johan.jager@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-11-08