Göm menyn

Kandidat Kork-pris till Eva Nylander

Läkarstudenterna prisar Professor Eva Nylander för hennes "enorma kunskap och förståelse för den utmaning som studenterna står inför".

ProfeKorkssor Eva Nylander, IMH, Avdelningen för kardiovaskulär medicin, har tilldelats priset Kandidat Kork 2011. Varje termin nominerar avgångsterminen på Läkarprogrammet de handledare/lärare som de tycker utmärkt sig i sin undervisande och pedagogiska roll. Efter omröstning belönas vinnaren med ett vandringspris. Priset "Kandidat Kork" ska gå till den lärare som kan få till och med den mest korkade studenten att förstå.


Motiveringen till Eva Nylanders  pris lyder:

”Med en enorm kunskap inom sitt ämne och med förståelse inför den utmaning som vi studenter står inför, hjälper Eva oss att under hela vår utbildning ta till oss kunskap inom såväl basal fysiologi samt avancerade kliniska frågeställningar. Oavsett fråga, lyckas Eva nå kärnan i frågeställningen och ge ett genomtänkt svar. Eva tar sig alltid tid att förklara – både på föreläsningar och liksom vid bedside-undervisning.”


2012-01-16Sidansvarig: johan.jager@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-11-08